V Zavodu Svibna se ravno zaradi bližnje Ajdovske jame pri Nemški vasi z dediščino prazgodovine in prastarim izročilom, povezanim z naravo, ukvarjamo že ves čas delovanja in smo tako tudi dali pobudi za izvedbe projekta Ajdi in prevzeli tudi njegovo koordinacijo in promocijo. V vsebinskem delu pa smo si zadali v  1. fazi: izvedbo študijskega krožka Ajdovske zgodbe iz Posavja, raziskovanje in naročilo izdelave oblačil za animatorje in obiskovalce, izvedbo izobraževanja za animatorje o arheološki dediščini Ajdovske jame, vključno s prikazi uporabe predmetov, izvedbo naravovarstvenih izobraževanj, izvedbo predavanja oz. predstavitev za lokalno javnost.

ŠTUDIJSKI KROŽEK AJDOVSKE ZGODBE IZ POSAVJA

V okviru študijskega krožka, katerega člani prihajajo iz različnih krajev Posavja, raziskujemo še ostale »ajdovske« po Posavju – bodisi, da gre za ledinska poimenovanja oz. poimenovanja naravnih vrednot oz. arheoloških najdišč, bodisi, da so na posamezne lokacije vezane različne zgodbe iz ljudskega izročila. Cilj je, da v vsaki posavski občini najdemo vsaj eno ajdovsko lokacijo, preverimo dostopnost in možnost umestitve v »posavsko ajdovsko transverzalo«…

Srečanja v l. 2021:

 1. srečanje, 6.5.2021: Uvodno srečanje študijskega krožka
 2. srečanje, 16.5.2021: Ajdovska peč pri Studencu, Tičnica
 3. srečanje, 30.5.2021: Ajdovska jama v Dolu pri Šutni – Levakova jama
 4. srečanje, 4.7.2021: Ajdov grob na Magolniku nad Svibnim
 5. srečanje, 22.8.2021: Ajdne peči na Bohorju
 6. srečanje, 12.9.2021: Grad Kunšperk in Ajdovska baba nad Orešjem, Bizeljsko
 7. srečanje, 26.9.2021: Brežiški grad, Posavski muzej Brežice in Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah
 8. srečanje, 24.10.2021: Ajdovska jama na Pijavškem in Ajdovski gradec nad Vranjem
 9. srečanje, 11.12.2021: Evalvacija 1. sezone

V drugi sezoni bomo mapiranje in raziskovanje “ajdovskih” lokacij dopolnili še s spoznavanjem znanj, vrednot in veščin Ajdov, terenska druženja pa nadgradili še s predavanji, prikazi ipd., strokovno ekskurzijo… Poskušali bomo spoznati odnos Ajdov do narave, ajdovsko ustvarjalnost, prehrano Ajdov in posamezne veščine …

Srečanja v l. 2022:

 1. srečanje, 30.1.2022: Kamniti osamelci in Jama Čestitke, Gorjanci
 2. srečanje: 4.2.2022: Skupni ogled filma Telesce in pogovor o elementih prastare, ajdovske, vere v ljudskem izročilu
 3. srečanje: 4.3.2022: Ajdovske veščine 1
 4. srečanje: 21.3.2022: Ajdovske veščine 2
 5. srečanje: 8.5.2022: Ajdi in narava
 6. srečanje: 29.5.2022: Ajdovska mesta moči v okolici Krškega
 7. srečanje: 24.7.2022: Ajdovske zgodbe ob prvi žetvi (o “ajdovskem” krogu leta, s poudarkom na poletnem prazniku prve žetve); dogodek odprt za širšo javnost
 8. srečanje:18.8.2022: Kamen ajdovske deklice
 9. srečanje: 15.10.2022: Ajdovska jama in ajdovske šege, povezane z novembrskimi prazniki

IZOBRAŽEVANJE ANIMATORJEV O DEDIŠČINI AJDOVSKE JAME IN OKOLICE

S ciljem razvoja dodatnih vsebin ob obisku Ajdovske jame pri Nemški vasi v okviru projekta Ajdi! usposabljamo zainteresirane Posavce za predstavitve, prikaze kamenodobnega življenja v času neolitika in eneolitika. Usposabljanje so izvedli predstavniki Zavoda Skupina Stik, ki imajo bogate reference tako na področju arheoloških raziskav kot eksperimentalne arheologije. V odlično podporo pa so tudi predavanja arheologinje Jane Puhar iz Posavskega muzeja Brežice in nasveti raziskovalke, arheologinje Milene Horvat. Po uvodnih junijskih izobraževanjih in prvi poskusni javni predstavitvi na Dnevu Ajdovske jame 2021 bodo sledile še povsem praktične vaje in priprave na dogodke za javnost v l. 2022. Precej predmetov (kamenodobnih replik) so nam pripravili v Zavodu Skupina STIK, nekaj pa si jih bomo izdelali še sami…

Hkrati pa smo animatorjem, vodnikom in zainteresirani javnosti namenili 2 srečanji oz. predavanji o naravnih zanimivostih ob Ajdovski jami – eno s poudarkom na krasu, kraških pojavih in njegovi občutljivosti drugo pa še o ostalih naravnih vrednotah oz. zanimivostih iz živalskega in rastlinskega sveta.

Prispevki:

Prvi pogled v kamenodobno življenje ob Ajdovski jami

Dan Ajdovske jame 2021 z Ajdovskimi zgodbami

Ajdi na prvem gostovanju – v muzeju

KAMENODOBNA IN BAKRENODOBNA AJDOVSKA OPRAVA

Da bi zgodbe iz ajdovskih časov Ajdovske jame čimbolj doživeto predstavljali, načrtujemo v okviru projekta Ajdi! izdelati tudi 10 kompletov oblačil (5 moških in 5 ženskih), ki jih bodo nosili animatorji ob vodenju, pripovedovanju, animiranih dogodkih in različnih prikazih kamenodobnega oz. bakrenodobnega življenja.  Ob tem pa bo izdelanih še 10 tunik za obiskovalce. Po izhodiščih in nasvetih arheologinje Milene Horvat in vmesnih posvetovanjih z arheologinjo iz Posavskega muzeja Brežice, pa tudi raziskovanju različnih gradiv smo poskusili približati izgledu oblačil, ki bi jih v prazgodovini nosili na našem območju. Izdelavo oblačil in obutve smo zaupali Institutu za svobodo oblačenja iz Brestanice, ki ima na področju rekonstrukcije oblačil bogate izkušnje iz različnih zgodovinskih obdobij.

Prispevki:

Spogledovanje s kamenodobno modo

DOGODKI ZA ŠIRŠO JAVNOST

Zaradi epidemioloških razmer (prilaganja in posledic) smo v okviru enega dneva strnili tudi po več dogodkov – in smo tako nekatera izobraževanja, namenjena ožjemu krogu animatorjev oz. vodnikov nadgradili še z vsebinami in predstavitvami za širšo javnost. Poskusili pa smo jih povezati tudi z obeležitvijo posameznih mednarodnih dni in let (kot so npr. evropski dnevi arheologije in mednarodno leto jam in krasa). Mreženje dogodkov je je tako dalo več sinergičnih učinkov.

Prispevki:

Dan Ajdovske jame 2021 z Ajdovskimi zgodbami, 20.6.2021

Krasen dan pri Ajdovski jami, 7.11.2021

Ajdovske zgodbe ob zimskem kresu, 18.12.2021

Dan Ajdovske jame, 18.6.2022

Ajdovske zgodbe ob prvi žetvi, 24.7.2022

Dan odprtih vrat Ajdovske jame, 30.10.2022

UVODNA TISKOVNA KONFERENCA

Dne 31.1.2022 smo partnerji projekta Ajdi ob koordinaciji javnega zavoda KTRC Radeče izvedli še uvodno tiskovno konferenco o projektu, ki je sovpadala z zaključkom 1. faze projekta. Več z dogodka >>>

DELOVNA AKCIJA PRI AJDOVSKI JAMI

3.4.2022 smo v neposredni bližini Ajdovske jame pri Nemški vasi urejali njeno naravno okolje oz. krajino in tako izvedli še enega od načrtovanih naravovarstvenih ukrepov v okviru projekta Ajdi! Več >>>

KAJ SO JEDLI V RAZLIČNIH AJDOVSKIH OBDOBJIH POSAVJA

6.4.2022 smo pomagali pri organizaciji in sodelovali pri izvedbi dogodka na temo ajdovske kulinarike. Več >>>

KRATEK FILM O AJDOVSKI JAMI

V okviru projekta Ajdi nastaja še kratek igrano dokumentarni film o Ajdovski jami pri Nemški, ob tem pa še virtualni sprehod po lokaciji, ki bo omogočil spoznavanje zanimivosti Ajdovske jame in njene okolice tudi na daljavo, predvsem pa – ker doživetja v živo ne more nič nadomestiti – vabil k obisku. Film in snemanje je v okviru projekta naročila Mestna občina Krško, prostovoljci Zavoda Svibna pa sodelujemo pri zasnovi scenarija, povezovanju s strokovnjaki, raziskovalci z različnih strokovnih področij (arheologije, narave, geomantije), zagotavljamo rekvizite in sodelujemo kot statisti, igralci pri igranih vložkih…

12.4.2022: Snemanje igranih vložkov v jami in izjave arheologinje Milene Horvat

27.5.2022: Snemanje igranih vložkov pred Ajdovsko jamo – utrinki življenja iz mlajše kamene dobe

30.10.2022: Premiera filma o Ajdovski jami v okvira Dneva odprtih vrat Ajdovske jame

DAN AJDOVSKE JAME

18. junija 2022 smo v okviru dogodkov za širšo javnost pripravili še poseben Dan Ajdovske jame, na katerem smo animatorji Zavoda Svibna se skupaj z ekipo Zavoda Skupina Stik predstavili utrinke življenja iz mlajše kamene dobe (neolitika). Več >>>

NOVI AJDOVSKI PROGRAMI ZAVODA SVIBNA

8.11.2022: Študijska tura po sledeh Ajdov v Posavju