Zavod Svibna (vodilni partner)

Vodi in koordinira projekt med partnerji ter sodeluje s posameznimi partnerji pri njihovih aktivnostih. V projektu pa bo še:

 • izvedel 2 študijska krožka o ajdih (enega na temo izročila v Posavju, drugega na temo ajdovskih veščin),
 • izvedel izobraževanja za vodnike, interprete, na teme naravovarstva in arheološke dediščine, povezane z arheološkim najdiščem Ajdovska jama pri Nemški vasi,
 • izvedel predavanje za lokalno javnost,
 • sodeloval pri raziskovanju oblačilnega videza prazgodovinskih obdobij  Ajdovske jame pri Nemški vasi in nabavil rekonstruirana oblačila za vodnike, animatorje in obiskovalce,
 • nabavil čelne svetilke za obiskovalce Ajdovske jame pri Nemški vasi,
 • sodeloval pri pripravi igrano dokumentarnega filma o Ajdovski jami pri Nemški vasi,
 • testno izvedel Dan Ajdovske jame pri Nemški vasi,
 • izvedel delovno akcijo – sanacijo okolice Ajdovske jame pri Nemški vasi,
 • skrbel za promocijo projekta z objavo prispevkov v lokalnih medijih, spletni podstrani in socialnih omrežjih.

Občina Krško (partner 1)  kot lastnica zemljišč in prvotna investitorka infrastrukture za obiskovalce Ajdovske jame pri Nemški vasi, bo  v 1. fazi bo v okviru investicijsko vzdrževalnih del na tej lokaciji

 • izvedla zamenjavo vhodnih vrat in postavila nov, manjši kovinski pohodni podest v jami in
 • vzpostavila novo napeljavo električnih inštalacij, talnih svetil in zamenjal elektro omarico ,

v 2. fazi pa bo

 • skupaj s pristojnimi strokovnimi institucijami pripravila načrt upravljanja za Ajdovsko jamo pri Nemški vasi – kot prvi primer te vrste upravljanja  (kulturnega spomenika in naravne vrednote) v državi, in
 • naročila izdelavo še igrano dokumentarnega filma o Ajdovski jami z virtualnim sprehodom po lokaciji.

Posavski muzej Brežice (partner 2)  bo kot pooblaščeni muzej – tudi za arheološko dediščino Posavja,

 • pripravil strokovne podlage za razvoj raznovrstnih produktov,
 • pripravil strokovne podlage za razstavo o Ajdovskem gradcu ter didaktična gradiva in obrazstavni program,
 • izvedel predavanja o Ajdih,
 • pripravil in izvedel rokodelske delavnice “nakit v prazgodovini” in »neolitsko lončarstvo«,
 • razvil spominek in testno izdelal 30 replik vrčkov, najdenih v Ajdovski jami pri Nemški vasi,
 • izdelal interaktivni zemljevid – aplikacijo “Sledi Ajdov v Posavju,
 • izvedel interdisciplinarno raziskavo o sledeh Ajdov v Posavju ,
 • pripravil promocijske prispevke,
 • z ohranjenim delovnim mestom skrbel za trajnost rezultatov projekta.

Javni zavod KŠTM Sevnica (partner 3) se bo osredotočil zlasti na arheološko najdišče Ajdovski gradec. Tako bo

 • skupaj s Posavskim muzejem pripravil razstavo o Ajdovskem gradcu na sevniškem gradu ,
 • izvedel delavnice za turistične vodnike in interpretatorje po Ajdovskem gradcu,
 • na Ajdovskem gradcu izvedel tudi dva javna dogodka in
 • informiral javnost z objavami v dveh lokalih medijih.

Javni zavod KTRC Radeče (partner 4) bo

 • nadgradil program, povezan z arheološkim najdiščem Ajdov grob na Magolniku – in sicer s pomočjo VR animacije in VR očali,
 • izvedel delavnice za otroke,
 • za potrebe promocije oblikoval logotip projekta, e-letak, brošuro in promocijski film (SLO / ENG), izvedel uvodno tiskovno konferenco),
 • oblikoval integralni turistični produkt in izvedel študijsko turo po posavskih »ajdovskih« lokacijah.

Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o., Hotel Ajdovec (partner 5) pa bo

 • razvil prazgodovinske krožnike oz. jedilnike, povezane s štirimi najdišči oz.  štirimi »ajdovskimi« obdobji,
 • na osnovi originalnih najdb priskrbel tudi jedilni pribor in
 • izvedel kulinarične delavnice na temo »ajdovskih« jedilnikov tudi zaostale gostinske ponudnike iz Posavja.