Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V projektu z naslovom »Ajdovske zgodbe iz Posavja« oz. na kratko z akronimom »Ajdi!« naslavljamo okoljske izzive območja LAS Posavje: na lokacijah naravnih vrednot in arheološke dediščine Posavja, ki jih v nazivu spremlja pridevnik »ajdovski« (Ajdovska jama, Ajdovski Gradec, Ajdov grob…) bomo povezovali dediščino ter ozaveščali in krepili spoštovanje in pozitiven odnos do narave. Vzpostavili bomo nov integralni turistični produkt, na naravni vrednoti in arheološkem najdišču Ajdovska jama pri Nemški vasi pa bomo skladno z naravovarstvenimi smernicami izvedli nujne ukrepe za ohranjanje narave, kot so: zamenjava vhodnih vrat za ustrezen prelet netopirjev, zmanjšanje osvetljenosti jame, varen dostop za obiskovalce, pripravljen bo tudi načrt upravljanja jame. Operacijo je še pred potrditvijo podprl Zavod RS za varstvo narave in Ministrstva za okolje in prostor.

Z  Zavodom Svibna iz Brezovske Gore kot vodilnim parterjem v projektu sodelujejo še Občina Krško, Posavski muzej Brežice, Javni zavod KŠTM Sevnica, Javni zavod KTRC Radeče in Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o – Hotel Ajdovec.

Projekt je sofinanciran s strani s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru 3. poziva LAS Posavje,  in prispeva  k doseganju ciljev na upravičenemu področju ukrepanja: Varstvo okolja in ohranjanje narave in naslavlja Ukrep 6: Ohranjanje narave.

Celotna vrednost projekta: 189.588,49 EUR.

Skupna višina sofinanciranja s strani EKSRP: 149.993,35 EUR.

Skupna lastna sredstva: 39.595,14 EUR.

Datum začetka: 1.1.2021

Datum zaključka: 30.9.2022

Povezava na FB stran >>>