Ponikalnica pred Ajdovsko jamo dobiva svojo lepoto

V nedeljo , 3. aprila 2022, se je 10 prostovoljcev, članov Zavoda Svibna in krajanov vasi Brezovska Gora, lotilo urejanja kraške ponikalnice pri Ajdovski jami, ki je hidrološka in geomorfološka vrednota lokalnega pomena. Pri tem se je zlasti odstranjevalo invazivno robinijo, robidovje ipd., iz struge pa še staro vejevje. Delo je bilo zamudno, dodatno ga je otežila tudi voda v strugi po zadnjem deževju in sneženju. Uspeli so izčistiti  prvi del struge, ki obdaja jaso pred Ajdovsko jamo, in tako znatno prispevali k lepoti krajine.

Obenem se je tako izvedlo tudi naravovarstveni ukrep po 100. členu Zakona o vodah, saj je ponikalnica hudourniškega značaja in gre za erozijsko območje, v katerega po 87. členu navedenega zakona med drugim ni dovoljeno poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, ogoljevanje površin,  odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,  omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,…   

Ob tem pa so po priporočilih  varstvenih služb (ZVKDS, ZRSVN) odstranili še dotrajane info table in zasadili  zelenje pri levem dostopu do jame. Naša najstarejša prostovoljka Anica pa nam je skuhala odlično kosilo.

Aktivnost je bila del projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja, obenem pa je bil vključena tudi v vseslovensko akcijo 13. Dan za spremembe  – Soustvarjajmo skupnost.

Deli objavo