• Vodenje projekta vlagatelja in celotnega projekta (1. in 2. faza)
 • Obveščanje in informiranje javnosti, objave v lokalnih medijih in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih (1. in 2. faza)
 • Izvedba študijskega krožka Ajdovske zgodbe iz Posavja, raziskovanje izročila (1. faza)
 • Usposabljanje animatorjev, interpretov – vsebine naravovarstva, izvedba 2 delavnic (1. faza)
 • Usposabljanje animatorjev, interpretov  – arheološke vsebine, izvedba 1 delavnice (1. faza)
 • Nakup 10  rekonstruiranih oblačil  za animatorje in 10 enostavnejših za obiskovalce (1. faza)
 • Izvedba 1 predavanja za lokalno javnost (1. faza)
 • Zamenjava vhodnih vrat in postavitev kovinskega pohodnega podesta v Ajdovski jami pri Nemški vasi (1. faza)
 • Napeljava električnih inštalacij, talnih svetil in zamenjava elektro omarice s predhodnimi zemeljskimi deli  –  v Ajdovski jami pri Nemški vasi (1. faza)
 • Priprava strokovnih podlag za oblikovanje raznovrstnih produktov (1. faza)
 • Priprava strokovnih podlag za oblikovanje raznovrstnih produktov – razvoj spominkov (1. faza)
 • Priprava strokovnih podlag za razstavo Ajdovski Gradec nad Vranjem pri Sevnici (1. faza)
 • Izvedba 3 predavanj  o Ajdih (1. faza)
 • Izobraževalne delavnice za turistične vodnike in interpretatorje vezane na interpretacijo dediščine (1. faza)
 • Izvedba zvočnega prostora razstave o Ajdovskem gradcu (1. faza)
 • Postavitev stalne razstave o Ajdovskem gradcu (1. faza)
 • Izvedba dogodka na Ajdovskem gradcu (1. faza)
 • Oblikovanje logotipa in promocijskega materiala (1. faza)
 • Izdelava VR Animacije Ajdi! (1. faza)
 • Nakup VR  očal  (1. faza)
 • Delavnice za otroke, 3 izvedbe (1. faza)
 • Izvedba tiskovne konference (1. faza)
 • Razvoj prazgodovinskih krožnikov / jedilnikov za 4 zgodovinska obdobja (1. faza)
 • Nakup svetilk, čelnih, za obiskovalce Ajdovske jame (2. faza)
 • Izvedba študijskega krožka o vrednotah in veščinah Ajdov (2. faza)
 • Izvedba Dneva Ajdovske jame (2. faza)
 • Delovna akcija – sanacija okolice Ajdovske jame (2. faza)
 • Priprava načrta upravljanja za Ajdovsko jamo pri Nemški vasi (2. faza)
 • Izdelava igrano dokumentarnega filma o Ajdovski jami  in virtualni sprehod po lokaciji (2. faza)
 • Priprava in izvedba delavnic “Nakit v prazgodovini” in Neolitsko lončarstvo, 3 izvedbe (2. faza)
 • Priprava didaktičnih gradiv in obrazstavnega programa – Ajdovski gradec (2. faza)
 • Razvoj spominkov in izdelava 30 vrčkov iz Ajdovske jame (2. faza)
 • Izdelava interaktivnega zemljevida – aplikacije “Sledi Ajdov v Posavju” (2. faza)
 • Interdisciplinarna raziskava  o sledeh Ajdov v Posavju v ustnem izročilu in predstavitev rezultatov (2. faza)
 • Izdelava promocijskega filma (2. faza)
 • Oblikovanje integralnega turističnega produkta  “Ajdovske zgodbe iz Posavja (2. faza)
 • Izvedba študijske ture za šole, turistične agencije in medije (2. faza)
 • Priprava e- brošure “Ajdovske zgodbe” (2. faza)
 • Izvedba delavnice prazgodovinske kulinarike z javno predstavitvijo, 1 izvedba (2. faza)
 • Nakup opreme – historičnega jedilnega pribora (2. faza)