V Zavodu Svibna se je v okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja usposobila in povezala skupina navdušencev nad prazgodovinskimi, ajdovskimi obdobji. Posebej smo opremljeni za interpretacijo življenja v mlajši kameni in bakreni  dobi (z replikami iz bližnjega arheološkega najdišča Ajdovska jama pri Nemški vasi), razpolagamo pa tudi z replikami posavskih najdb iz obdobja mlajše železne dobe (keltskega obdobja).

Strokovna znanja pridobivamo od različnih arheologov in  muzejev, veliko pa tudi samostojno raziskujemo. V začetku leta 2024 smo postali tudi člani mednarodne mreže EXARC.

Sodelovali smo pri snemanju igrano dokumentarnega filma o Ajdovski jami, na študijski turi turističnega programa po Sledeh Ajdov po Posavju, s prikazi in delavnicami za otroke v Posavskem muzej Brežice, na Dnevu odprtih vrat Ajdovske jame, na Festivalu Ajdovski gradec, v lastni organizaciji izvedli Dan Ajdovske jame in druge kulturne dogodke.

Naši prikazi / interpretacije vključujejo uporabo in izdelavo kamnitega in roženega orodja,  lovske veščine, prižig ognja na lok, prazgodovinsko kulinariko vključno z mletjem na kamnite žrmlje,  uporabo prazgodovinskih štampiljk – pintader, predstavitev oblačilne kulture, predenja, zdravilstva, glasbe, starodavnih praznikov,… Izvajamo jih po dogovoru na različnih lokacijah – v naravi, muzejih, izobraževalnih ustanovah…

Veseli smo slehernega sodelovanja in tudi novih moči.


In the framework of the project “Ajdovske zgodbe iz Posavja” (Pagan stories from Posavje), a group of enthusiasts of prehistoric periods have been trained and connected in the Zavod Svibna. We are particularly equipped for the interpretation of life in the younger Stone and Copper Age (with replicas from the nearby archaeological site of Ajdovska jama near Nemška vas), and we also have replicas of Posavje finds from the period of the younger Iron Age (Celtic period).

We acquire professional knowledge from various archaeologists and museums, and we also do a lot of independent research.

We have participated in the filming of a fictional documentary film about Ajdovska jama, on the study tour of the tourist program “Sledi Ajdov po Posavju” (The traces of Ajdovski people in Posavje), with presentations and workshops for children in the Posavje Museum Brežice, on the Open Day of Ajdovska jama, at the Ajdovski gradec Festival, and we organized our own Dan Ajdovske jame (Ajdovska jama Day) and other cultural events.

Our presentations/interpretations include the use and manufacture of stone and horn tools, hunting skills, fire lighting on a bow, prehistoric cuisine including grinding on stone mills, the use of prehistoric stamps – pintaders, the presentation of clothing culture, spinning, healing, music, ancient holidays, etc. We carry them out by arrangement at various locations – in nature, museums, educational institutions, etc.

We are happy for any cooperation and for new forces.