Dan Ajdovske jame 2021 z Ajdovskimi zgodbami

V nedeljo, 20. junija 2021, tik pred poletnim kresom,  smo na jasi pred Ajdovsko jamo ponovno obeležili “Dan Ajdovske jame”, ki ga sicer tradicionalno izvajamo okoli 22. junija, ko obeležujemo razglasitev Ajdovske jame pri Nemški vasi za kulturni in zgodovinski spomenik. Obenem pa se z dogodkom že tretjič zapored vključujemo tudi v Evropske dneve arheologije  in obeležitev praznika Občine Krško ter treh krajevnih skupnosti, katerih območja se stikajo ravno pri Ajdovski jami. Vse prisotne je zato uvodoma pozdravila Janja Špiler, vodja Oddelka za gospodarsko infrastrukturo na Občini Krško.

Sicer pa smo dogodek prepletli z nekaterimi aktivnostmi projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja :

  • Bernardka Zorko iz Zavoda Svibna je prisotnim predstavila aktivnosti, ki jih izvajajo oz. jih bodo izvajali partnerji projekta,  
  • Jana Puhar, arheologinja iz Posavskega muzeja Brežice, je v predavanju »Ajdovske zgodbe – od jame do mita« predstavila zgodovino raziskovanj v Ajdovski jami, najpomembnejša odkritja, zakaj in kdo je Ajdovsko jamo poimenoval po Ajdih, katera so še najdišča v Posavju, ki se imenujejo po Ajdih…
  • animatorji Zavoda Svibna ob podpori predstavnikov Zavoda Skupina Stik v delavnicah prikazali replike nekaterih predmetov z mlajše kamene dobe in kako se z njimi rokuje – npr. prižig ognja, mletje žita, vrtanje luknje v kamne, izdelava prediva…

Druženje smo zaključili s prižigom manjšega kresa (s sodobnimi pripomočki, čeprav je čisto malo manjkalo, da bi šlo na kamenodobni način) in petjem kresnih ljudskih pesmi.

Udeleženci iz različnih krajev Posavja in od drugod so tako v hladnem zavetju Ajdovske jame, v katero sicer zaradi kotenja netopirjev nismo mogli, vsaj za nekaj kratkih nedeljskih ur popotovali v čase Ajdov, ko se je z naravo živelo malo drugače kot sedaj, predvsem pa bolj umirjeno in osredotočeno.

Deli objavo