Mednarodno leto jam in krasa obeležili tudi pri Ajdovski jami

V nedeljo, 7. novembra 2021 smo v Zavodu Svibna  pripravili izobraževalni dogodek, posvečen krasu in kraškim zanimivostim, s poudarkom na bližnji Ajdovski jami in kraškem dolu Podjama.

Osrednji del dogodka je bilo predavanje dr. Jureta Tičarja z naslovom Kras in jame v luči varovanja naravne dediščine. Med drugim je poudaril, da je kras je poseben geomorfni sistem s svojstvenimi površinskimi in podzemnimi oblikami ter hidrologijo v karbonatnih kamninah, med katerimi prevladujeta apnenec in dolomit. Izpostavil je izjemen pomen kraških vodonosnikov za zagotavljanje pitne vode in tudi izjemnih ekosistemskih funkcij, saj omogočajo raznovrstno in podzemnim razmeram prilagojeno življenje. Obenem pa so ti vodonosniki izjemno občutljivi na onesnaženje, predvsem zaradi slabih samočistilnih sposobnosti kraških voda. Varovanje kraškega okolja in kraških jam je zato ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostnega življenjskega okolja za prihodnje generacije.

V nadaljevanju je zgodovino zabeleženih  jamarskih raziskav v Ajdovski jami predstavil Andrej Hudoklin iz Jamarskega kluba Novo mesto. Te segajo v l. 1884, ko je Ajdovsko jamo prvi sondiral t.i. starinokop Jernej Pečnik, ki se je  5. decembra 1884 na jamsko steno tudi podpisal. Raziskovalni obiski jame so nato sledili vse do današnjega časa in se še niso zaključili. Tako so septembra 2021 novomeški jamarji pod desnim vhodom v Ajdovsko jamo ponovno odkrili rov bruhalnika z manjšim podzemnim jezerom in ga registrirali kot Bruhalnik Podjama, napovedujejo pa še nadaljnje raziskave. Borivoj Ladišić, prav tako iz Jamarskega kluba Novo mesto, je predstavil potek prvih raziskav bruhalnika in prisotnim v sliki omogočil prvi vpogled v zaenkrat še težje dostopni rov.  

Nato je pod vodstvom dr. Jureta Tičarja sledilo še spoznavanje kraških pojavov na kraškem dolu pred Ajdovsko jamo.

Bernardka Zorko pa je predstavila aktivnosti in pridobitve, ki jih na lokaciji izvajajo partnerji projekta Ajdi!, zlasti Občina Krško in Zavod Svibna.

Dogodek je bil posvečen Mednarodnem letu jam in krasa, bil pa je tudi del izobraževalnih aktivnosti  projekta Ajdovske  zgodbe iz Posavja.  Raziskovanje bruhalnika pod Ajdovsko jamo je podprla tudi Občina Krško.

Deli objavo