Izbo spomina je Zavod Svibna kot fizični in virtualni prostor za beleženje spominov odprl leta 2007 v okviru istoimenskega projekta. Beleženje in ohranjanje spominov in ljudskega izročila pa se je v zavodu izvajalo že prej in seveda tudi kasneje.

Tako je postala Izba spomina nadpomenka vseh aktivnosti v Zavodu Svibna, povezanimi z nesnovno dediščino ožjega in širšega prostora. Povezuje različne manjše projekte, ki jih člani zavoda izvajamo z željo, da se spomini našega prostora ohranijo in ostanejo na voljo mlajšim rodovom.

Velik vir spomina je naša članica Anica Zorko, ki v govorjeni, zapeti in zapisani besedi prenaša spomine in prakso zlasti svoje stare mame.

Na pričujočih straneh boste tako lahko zasledili različne zgodbe, spomine, povezane z nekdanjim (in aktualnim) življenjem na krškem podeželju, vključno s kakšno ljudsko pesmijo, ki je bila nekoč stalna spremljevalka podeželskega vsakdana – v veselih, žalostnih in svečanih trenutkih.

Izba spomina 2007

Študijski krožki in izročilo

Zapisi spomina