Razvoj zavoda

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, je bil ustanovljen leta 2005, takrat še pod imenom Zavod Vrbov Log. Povod in navdih našega delovanja je bližnja Ajdovska jama, arheološko najdišče - svetišče in nekropola iz mlajše kamene dobe, naravna vrednota državnega pomena - kraška jama in poletno zatočišče porodniške kolonije netopirjev. Ker se ta nahaja sredi podeželskega okolja Krškega gričevja, smo se v zavodu ob varstvu naravne in kulturne dediščine kmalu osredotočili na razvoj in promocijo ostalih trajnostnih dejavnosti na podeželju, zlasti na področju kmetijstva.

Izvajamo različne programe in projekte, ki presegajo lokalni nivo.

Obdobje najpomembnejših najdb iz Ajdovske jame segajo v času mlajše kamene dobe, to je čas začetkov kmetijstva. Zato se naši programi ob sami interpretaciji življenja tistega časa nanašajo tudi na področje sonaravnega kmetijstva. Ajdovska jama in njena bližnja okolica predstavljata tudi življenjski prostor ogroženih živalskih vrst, občutljivo kraško območje, ki je potrebno posebne skrbi in varstva, zato se del naših programov nanaša tudi na naravovarstvo in varstvo naravnih virov. Ajdovska jama s svojo okolico pa predstavlja tudi poseben prostor moči, zdravilnih energij, zato se s programi dotikamo tudi naravnih rešitev za vzdrževanje lastnega zdravja ter spoznavanjem pozabljenih znanj naših prednikov in starega duhovnega izročila. Naša raziskovanja in različne oblike izobraževanja pa postopoma nadgrajujemo v različne oblike storitev, zlasti na področju trajnostnega turizma in lokalne samooskrbe.

Osnovni podatki

Zavod Svibna , Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec pri Krškem
info@zavod-svibna.si
+386(0)31329625
TRR : SI56 6100 0001 8626 190 (Delavska hranilnica d.d)
Davčna številka: 74415662
Matična številka: 2079771000
Zastopnik zavoda: Bernardka Zorko (direktorica)

Članstvo v zavodu

Cilj delovanja Zavoda Svibna je zlasti v širitvi različnih trajnostnih praks, pri tem pa želimo delovati odprto in povezovalno tako za posameznike kot organizacije, ki jih naše aktivnosti zanimajo.

Tako smo v ustanovitvenem aktu zavoda predvideli tudi članstvo v zavodu.

Član Zavoda Svibna je lahko vsak, ki s svojim delom ali drugače podpira delovanje zavoda, izpolni pristopno izjavo in plača letno članarino.

Članarina za l. 2023 znaša  20 €/leto. Poravnate jo lahko osebno na srečanjih ali pa na TRR Zavoda Svibna , št. SI56 6100 0001 8626 190 (Delavska hranilnica d.d.). Če pa bi želeli še bolj podpreti delo našega zavoda,  lahko dodatna sredstva nakažete kot donacijo.

Nabor aktivnosti, vsebin, programov, v katerih lahko sodelujete je zelo širok, lahko pa predlagate in vpeljete tudi povsem nove, le da so v skladu z osnovnim namenom delovanja Zavoda Svibna.

Kaj s članstvom v Zavodu Svibna pridobite:

  • številne priložnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa in ustvarjalno ter širšemu okolju koristno druženje,
  • okolje, v okviru katerega lahko uveljavljate svoje trajnostne ideje in jih delite z drugimi,
  • različne organizacijske in druge strokovne izkušnje,
  • popuste pri posameznih storitvah zavoda,
  • zavedanje, da ste svojemu okolju prispevali nekaj dobrega.

Dodatne informacije

031 329 625 (Bernardka)
info@zavod-svibna.si

Zaposleni v zavodu

Slika od Bernardka Zorko
Direktorica Zavoda Svibna

Bernardka Zorko

Od šolskih let prepleta naturo in kulturo, na naravoslovni podlagi je končala socialno delo, družinsko izročilo ji je v zibel postavilo ljubezen do ljudskega petja, plesa, zdravilstva ter do zemlje, dreves in narave nasploh, neko drugo izročilo pa do starodavnih kultur. Z vsem svojem bitjem je podeželanka , željo postati dobra kmetica pa dopolnjuje tudi z željo po povezovanju generacij v samooskrbne skupnosti. Izkušnje je nabirala tudi v izobraževanju odraslih, turizmu, kulturi in to na različnih delovnih mestih, tudi vodstvenih, prav tako v vseh sektorjih – javnem, nevladnem in zasebnem. V Zavodu Svibna tako poleg poslovodenja in projektnega vodenja skrbi za kulturno – turistične vsebine, organizacijo izobraževanj in drugih dogodkov za skupnost..

Slika od Sašo Obolnar
Projektni vodja, ekolog

Sašo Obolnar

Zavod Svibna predstavlja njegove vrednote in ideje, preko katerega uresničuje tudi svoje osebno poslanstvo. S svojo strokovno usposobljenostjo na področju naravovarstvenih vsebin poskuša zavodu in javnosti pridati predvsem na iskanju rešitev na področju trajnostnega kmetijstva ter ohranjanja in trajnostne rabe naravnih virov.