Razvoj zavoda

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, je bil ustanovljen leta 2005, takrat še pod imenom Zavod Vrbov Log.

Povod in navdih našega delovanja je bližnja Ajdovska jama, arheološko najdišče - svetišče in nekropola iz mlajše kamene dobe, naravna vrednota državnega pomena - kraška jama in poletno zatočišče porodniške kolonije netopirjev. Ker se ta nahaja sredi podeželskega okolja Krškega gričevja, smo se v zavodu ob varstvu naravne in kulturne dediščine kmalu osredotočili na razvoj in promocijo ostalih trajnostnih dejavnosti na podeželju.

Čeprav so naši začetki povezani z Ajdovsko jamo, pa večina naših programov in projektov presega lokalni nivo.

Večino aktivnosti izvajamo prostovoljno, zato ima Zavod Svibna status prostovoljske organizacije. Od leta 2023 pa ima tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kulturne dediščine.

Osnovni podatki

Zavod Svibna , Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec pri Krškem
info@zavod-svibna.si
+386(0)31329625
TRR : SI56 6100 0001 8626 190 (Delavska hranilnica d.d)
Davčna številka: 74415662
Matična številka: 2079771000
Zastopnik zavoda: Bernardka Zorko (direktorica)

Članstvo v zavodu

Cilj delovanja Zavoda Svibna je zlasti v širitvi različnih trajnostnih praks, pri tem pa želimo delovati odprto in povezovalno tako za posameznike kot organizacije, ki jih naše aktivnosti zanimajo.

Tako smo v ustanovitvenem aktu zavoda predvideli tudi članstvo v zavodu.

Član Zavoda Svibna je lahko vsak, ki s svojim delom ali drugače podpira delovanje zavoda, izpolni pristopno izjavo in plača letno članarino.

Članarina za l. 2024 znaša  20 €/leto. Poravnate jo lahko osebno na srečanjih ali pa na TRR Zavoda Svibna , št. SI56 6100 0001 8626 190 (Delavska hranilnica d.d.). Če pa bi želeli še bolj podpreti delo našega zavoda,  lahko dodatna sredstva nakažete kot donacijo.

Nabor aktivnosti, vsebin, programov, v katerih lahko sodelujete je zelo širok, lahko pa predlagate in vpeljete tudi povsem nove, le da so v skladu z osnovnim namenom delovanja Zavoda Svibna.

Kaj s članstvom v Zavodu Svibna pridobite:

  • številne priložnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa in ustvarjalno ter širšemu okolju koristno druženje,
  • okolje, v okviru katerega lahko uveljavljate svoje trajnostne ideje in jih delite z drugimi,
  • različne organizacijske in druge strokovne izkušnje,
  • popuste pri posameznih storitvah zavoda,
  • zavedanje, da ste svojemu okolju prispevali nekaj dobrega.

Dodatne informacije

031 329 625 (Bernardka)
info@zavod-svibna.si