Socialno podjetništvo za "male" kmete

Na pragu Evropskega tedna podjetništva 2013 smo v okviru projekta »Trajnostni sadovnjaki« izvedli sklop delavnic o socialnem podjetništvu, kot podjetništvu prihodnosti.  Izvajalec,  Tomaž Stritar iz Zavoda Uspešen podjetnik, je vse prisotne navdušil s svojo zavzetostjo za reševanje družbenih problemov na podjeten način.

Spomnil nas je, da imamo v Sloveniji pravzaprav že dolgo tradicijo socialnega podjetništva (so.p.), saj so po teh principih delovale zadruge že pred 140 leti. Prav tako po teh principih danes delujejo številne nevladne organizacije, čeprav nimajo statusa socialnega podjetja.

Nazorno in razumljivo je povzel pravne okvire socialnega podjetništva, pojasnil razlike med socialno inovacijo, socialnim podjetjem, družbeno odgovornim podjetjem in podjetjem, predstavil različne primere socialnih podjetij doma in v tujini in tudi različne možnosti pridobivanja zagonskih virov.

Strinjali smo se, da je socialno podjetništvo, res podjetništvo v svoji najbolj plemeniti obliki, kjer pa podjetniško idejo realiziraš s ciljem reševanja določenega problema v družbi, in je to bolj etična, moralna drža podjetnika kot status s ciljem lova na subvencije. Takšno podjetništvo je odgovor na vse izzive sodobnega sveta, je podjetništvo prihodnosti.

Čeprav mnogi prepoznavamo  socialno podjetništvo kot rešitev tako socialnih stisk kot varovanja virov in razbremenitev okolja, pa spoznavamo kot nemalo oviro pri zagonu teh podjetij poleg pomanjkanja zagonskih virov  (podpore so pod določenimi pogoji deležna le socialna podjetja tipa B) izgubo medsebojnega zaupanja, kar pa je prvi pogoj, da taka podjetja resnično delujejo v skladu s svojim namenom. Ena najbolj primernih oblik povezovanja na podeželju (pa tudi sicer) so zadruge, ki pa so bile zlorabljene, kot toliko drugih dobrih rešitev.

Modeli povezovanja torej obstajajo že vrsto let, ni potrebno iskati novih. Ponovno pa se bo potrebno naučiti sodelovanja, odgovornosti, spoštovanja in poštenosti ter na tak način graditi medsebojno zaupanje (kot smo slišali, španski Mondragon Co. vzgaja zadružnike skozi večletni proces izobraževanja in vzgoje). Da se vzpostavi pravo zadružništvo, je torej proces tako za posameznika kot za skupino.