Tečaj za sadjarske mojstre 

60-urnega tečaja za sadjarske mojstre, v katerega so bile vključene vsebine po standardih NPK  sadjar/sadjarka, se je med 18.2.2013 in 25.3.2013 udeležilo 39 Posavcev. Tečaj je izvedel mag. kmetijstva Adrijan Černelč iz Kozjanskega parka, potekal pa je na različnih lokacijah Posavja (Kozjanski park v Podsredi, Brezovska Gora, Okroglice in Krško).  Teme, ki so jih udeleženci obdelali teoretično in praksi, so bile:

 • razporeditev sadnih vrst (praktično prepoznavanje sadnih vrst po lesu),
 • ekologija sadnega drevja,
 • ureditev nasada (praktični ogled terena, količba, sajenje),
 • zgradba sadnih rastlin,
 • rast in razvoj sadnega drevja,
 • gnojenje sadnega drevja,
 • oskrba tal v sadovnjaku,
 • oblikovanje in vzdrževanje krošnje (praktično: vzgojna, oživitvena, korekcijska rez),
 • razmnoževanje sadnih rastlin (praktični prikaz cepljenja na živo oko),
 • obiranje in shranjevanje sadja,
 • bolezni in škodljivci sadnega drevja,
 • biotično varstvo (praktična izdelava bivališč za koristne organizme).

Glede na odziv smo s projektom zadeli bistvo, saj se je na tečaj, namenjen lastnikom manjših kmetijskih površin, brezposelnim, starejšim, mlajšim, ženskam,… prijavilo 75 zainteresiranih.