Ogledni sadovnjak - učno mesto Zavoda Svibna

Učni sadovnjak Zavoda Svibna nastaja sredi Krškega gričevja na obronkih kraškega polja pred Ajdovsko jamo, ki zaradi različni naravovarstvenih zahtev (Natura 2000, površinskih geomorfoloških in hidroloških naravnih vrednot) postaja potreben zgled tudi za ostale lastnike kmetijskih zemljišč na tem in podobnih omejitvenih območjih.

Neposredno okolico sicer sedaj določajo številni manjši in večji vinogradi, ki pa je bila nekoč bogata s sadnim drevjem, ki je preganjalo lakoto in predstavljalo skozi večji del leta zajtrk, malico in večerjo, včasih tudi kosilo številnim družinam, viški pa so bili tudi sredstvo menjave za žita, ki so zrasla nižje na Krškem polju…

V učnem sadovnjaku se učimo zasaditvenih načrtov in postopkov sajenja, nege in zaščite sadnega drevja po principih biotičnega varstva, sanacijskih rezi, spoznavamo različne stare sadne sorte, se učimo permakulturnih in biodinamičnih metod ipd.  Pri tem postavljamo tudi različna zavetišča za koristne organizme, ki prav tako vzdržujejo in bogatijo biotsko pestrost sadovnjaka in hkrati ohranjajo zdravje sadnih dreves ipd.

S pomočjo nabavljene opreme (teleskopske škarje, žage) izvajamo tudi prikaze sanacijske rezi visokodebelnih sadnih dreves, ki rastejo tudi ob našem mladem nasadu, s priročno opremo za predelavo sadja (sušilnica za sadje, pasterizira, kotel za žganjekuho) pa se učimo tudi postopkov predelave.

Učni sadovnjak postaja tudi mesto druženja različnih skupin – naj si bo za potrebe izobraževanja ali pa preprost oddih oz. zdrave rekreacije.