Tečaj predelave sadja

V okviru projekta »Priložnosti v posavskih trajnostnih sadovnjakih », sofinanciranih iz sredstev Leader v okviru NIP 2012 LAS Posavja, se  je med 17. septembrom in 22. oktobrom 2013 na različnih lokacijah po Posavju odvil 30-urni tečaj predelave sadja.

V okviru tečaja so udeleženci spoznali pravne podlage predelave sadja, varstva pri delu, higienskih zahtev, ipd.,  posebej so bili predstavljeni prostori, stroji in oprema pri predelavi sadja, skladiščenje proizvodov, kriteriji ocenjevanja proizvodov,  promocija in trženje, predvsem pa je bil poudarek na praktičnem delu, v okviru katerega so bile izvedene delavnica predelave sadja v sok, delavnica sušenje sadja in  delavnica žganjekuhe.