Trajnostni sadovnjaki na mednarodni konferenci "Biodiversity & LEADER"

Predstavniki partnerjev projekta »Trajnostni sadovnjaki« smo v družbi predstavnic LAS Posavje, na mednarodni konferenci »Biodiversity & LEADER« , ki je bila 3. aprila 2014 na Dunaju, predstavili navedeni projekt.

Ta je s svojimi cilji in aktivnostmi pozitivno vplival tako na biotsko pestrost kot kulturno krajino, ozaveščenost prebivalstva, gospodarstvo, turizem in družbeno okolje.

Poudarek mednarodne konference, katere so se udeležili predstavniki projektnih partnerstev širom Evrope  (med njimi 3 projekti iz Slovenije), je bil tudi na umeščanju biodiverzitete v strateške dokumenta Lokalnih akcijskih skupin za sredstva LEADER in vzpostavljanju stikov za prihodnje projekte.