Tečaj za permakulturno načrtovanje

Med 13. aprilom in 8. junijem 2013 smo v okviru projekta Trajnostni sadovnjaki organizirali tudi 72-urni tečaj za permakulturno načrtovanje, ki so ga izvedli permakulturni učitelji v sklopu Društva za permakulturo Slovenije.

Permakulturo lahko opišemo kot etični sistem načrtovanja primeren za proizvodnjo prehrane, izrabe prostora ter gradnjo prebivališč. V njej se prepletajo ekologija, pokrajina, organsko kmetijstvo, arhitektura in agrogozdarstvo.. Poudarek ni na teh posameznih elementih, temveč na povezavah med njimi, pri čemer se doseže sinergijski učinek. Permakultura sloni na pozornem in preudarnem opazovanju narave in naravnih sistemov ter prepoznavanju univerzalnih vzorcev in principov z vključevanjem le-teh v naše okoliščine…

Če se ozremo po starih travniških sadovnjakih, ki določajo krajino posavskih gričev, zlahka ugotovimo, da so naši predniki pri gospodarjenju upoštevali  večino od permakulturnih načel, saj so travniški sadovnjaki najodločnejši približek naravnega habitata. Permakultura in vzgoja travniških sadovnjakov imata tako marsikaj skupnega. Sadjarska znanja pa lahko v odličnem dopolnjevanju s permakulturnimi omogočijo uravnotežen, trajnostni, razvoj tudi na odročnih predelih Posavja..

Vsebina tečaja je bila zastavljena po mednarodnih standardih s ciljem udeležence pripraviti na   permakulturno načrtovanje življenjskega okolja in tudi možnostjo pridobitve mednarodne permakulturne diplome. Bolj kot diploma pa je bistveno, da permakultura spreminja življenja…

Vsebina tečaja:

  1. sobota in nedelja, 13. in 14. april 2013, Okroglice nad Sevnico: Teme: Kaj je permakultura, Osnove ekologije, Etični principi,  Svetovni problemi, Metode načrtovanja, področja in sektorji, branje zemljevida – tudi praktično, Mikroklime, Analiza zemljišča (praktično), Vzorci v naravi;  izvajalca: Domen Zupan in Olga Michalik
  2. četrtek, 18. april 2013, Krško:  Teme: Etično investiranje, Nevidna permakultura, Področje 0 – umeščanje in gradnja doma; izvajalec: Ira Zorko
  3. ponedeljek, 22. april 2013, Brezovska Gora: Teme: Integrirana skrb za škodljivce, Področje I – družinski vrt za prehrano, izvajalka: Jožica Fabjan
  4. ponedeljek, 6. maj 2013, Krško: Teme: Klimatske razmere, Upravljanje vode doma, Skupno upravljanje z vodo; izvajalec: Tomislav Gjerkeš
  5. sobota in nedelja, 11. in 12. maj 2013: Metni Vrh nad Sevnico: Teme: Zemeljska dela,  Ekologija "plevelov", Rastline - prepoznavanje, risanje, Gojenje vodnih površin, Prsti, Prsti - praktično delo, Področje II, gozdni vrt in male živali, Področje III - polja in velike živali, Prihodki na površino; Izvajalci: Borut Kuštrin, Lovro Vehovar in Primož Krišelj
  6. sobota, 18. maj 2013, Kozjanski park: Teme: Protivetrne zaščite, Področje II – gozdni vrt; izvajalec: Aljaž Plankl
  7. ponedeljek, 20. maj 2013, Krško: Teme: Svetovna klimatska območja, Tranzicija v družbo omejenih virov, Urbana permakultura; izvajalca: Olga Michalik in Gojko Stanič
  8. nedelja, 2. junij 2013, Svibno nad Radečami: Teme: Gozdovi, Področje IV - upravljan gozd, Področje V - naravno nasledstvo (gozd), Divjad; izvajalec: Janez Božič
  9. četrtek, 6. junij 2013, Krško: Teme: Etika in dostop do zemlje, Bioregije; izvajalec: Ira Zorko
  10. sobota, 8. junij 2013, Okroglice nad Sevnico: Teme: Načrtovanje za katastrofe, Grafično oblikovanje in prezentiranje, Praktično načrtovanje po skupinah, Predstavitev skupinskih načrtov, Zaključek, potrdila, naslednji koraki… Izvajalca: Domen Zupan in Olga Michalik