Travniški sadovnjaki v medijih

Za kar nekaj strokovnih in promocijskih prispevkov smo poskrbeli sami in jih objavili v časopisu Posavki Obzornik, kot eno od sklepnih aktivnosti projekta »Trajnostni sadovnjaki« pa smo v petek, 24. januarja 2014 ob 14. uri v Kulturnem domu Krško organizirali tiskovno konferenco,  na kateri smo zbranim  novinarjem predstavili razveseljive rezultate, ki kažejo na to, da:

  • je sadjarstvo perspektivna gospodarska dejavnost, katere priložnosti moramo iskati tudi v travniških sadovnjakih,
  • so Posavci še vedno z dušo in telesom sadjarji, o čemer priča število udeležencev na tečajih,
  • jih vedno bolj zanimajo sonaravne sadjarske prakse, ki jih  uporabljajo v sadovnjakih in tudi sicer pri kmetovanju…

O projektnih aktivnostih smo spregovorili:

  • vodja projekta Jolanda Gobec (uvodna predstavitev s kazalniki in rezultati projekta),
  • Adrijan Černelč, JZ Kozjanski park (sadjarski tečaji),  
  • Urška Renko, predsednica Kulturnega društva Svibno (razstava o vplivu podeželskih učiteljev na sadjarsko kulturo Svibnega),  
  • Bernardka Zorko, direktorica Zavoda Svibna (tečaj permakulturnega načrtovanja in socialne vsebine),
  • Jolanda Gobec, Verbena d.o.o. (podjetniške delavnice).

O nas pa so pisali, objavljali tudi: