O sadjarski skupnosti

S ciljem povezati potenciale malih sadjarjev smo v okviru projekta Trajnostni sadovnjaki med novembrom 2013 in januarjem 2014  vzpostavili tudi študijski krožek z naslovom »Sadje in skupnost«, v katerega se je vključilo 15 udeležencev iz različnih krajev Posavja. Čeprav med sabo po izhodiščnih možnostih zelo različni ( nekateri z dolgoletnimi izkušnjami, drugi z mladostno zagnanostjo, nekateri z zemljišči in sadnim drevjem, drugi z opremo, ustreznim prostorom, eni za fizično delo v sadovnjaku, drugi bolj za predelavo, eni podjetni, drugi marljivi…) je vse povezala  ljubezen do sadja, veselje do dela, radovednost, spoštovanje narave,…

V šestih intenzivnih srečanjih smo tako raziskovali in analizirali različne načine povezovanja, ob iskanju skupnostnih ciljev preverjali svoje lastne, izmenjevali različne izkušnje, nasvete…Ob tem smo ugotovili, da je dobro pogledati tudi v zgodovino, saj so bile marsikatere oblike povezovanja zelo dobre, dokler niso bile zlorabljene, tako ni potrebno iskati novih. Ponovno pa se bo potrebno naučiti sodelovanja, odgovornosti, spoštovanja in poštenosti ter na tak način graditi medsebojno zaupanje , kar pa  je proces tako za posameznika kot za skupino. Tega se zavedamo tudi v naši mali sadjarski skupnosti, ki tudi po zaključku projekta nadaljuje z delom, se nadgrajuje, raste v vzajemnem učenju in delu s ciljem povečanja samooskrbe, in s ponudbo viškov vsem, ki si bodo zaželeli oddiha »pod krošnjo sadnega drevesa«.

Po zaključenem projektu  "Sadjarska skupnost" živi v obliki samostojnega študijskega krožka.