Člani Zavoda Svibna na jamarskem tečaju

V mesecu marcu in aprilu 2023 smo se trije člani Zavoda Svibna udeležili  jamarskega tečaja – za jamarje pripravnike, ki ga sicer vsako leto organizira Jamarski klub Novo mesto. Odlični in izkušeni inštruktorji so nas v 40 urah seznanili s področji varstva jam in načeli jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja, nastankom jamo, topografijo, jamsko favno, dokumentiranjem jam, vozli v jamarstvu, prvo pomočjo v jamarstvu, jamarsko opremo…. Predvsem pa so nam omogočili varno preskušanje jamske vrvne tehnike in ostalih veščin v jamah: Jazbina, Malisnica, Stropnica, Čaganka, Kaščica in Vodoravna jama pod Židovcem.

Obisk tega čudovitega manj dostopnega sveta pa je dal še tudi pomembne izkušnje pri premagovanju in soočanju z lastnimi strahovi.

Pridobljena znanja in veščine tako ne bodo uporabne le pri raziskovanju krasa, temveč tudi v marsikateri bolj vsakodnevni situaciji (med drugim tudi obiranjem sadja na visokodebelnih sadnih drevesih 🙂 ).

Tečajniki smo s strani inštruktorjev in ostalih članov Jamarskega kluba Novo mesto doživeli odlično podpro, tovarištvo in organiziranost, kar bi bilo dobrodošlo prenesti tudi v katero drugo sfero družabnega in družbenega življenja.

Fotografije: Borivoj, Maxinne, Marko, Miha, Damijan, Klemen, Sašo, Bernardka

Vabljeni med poustvarjalce življenja v mlajši kameni dobi

Zavod Svibna bo v okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja organiziral tudi usposabljanje za vodnike in animatorje obiska v Ajdovski jami pri Nemški vasi. Poudarek  usposabljanja bo na življenju in veščinah v mlajši kameni dobi (npr. tkanje, priprava ognja, izdelava in ravnaje s kamnitim orodje in orožjem, oblikovanje gline ipd.

Vabljeni vsi, ki vas tematika in tovrstno delo zanima, ki vam je blizu prazgodovina in bi se radi v opremi in opravi še bolj približali obdobju kamene in bakrene dobe. Prednost imajo prebivalci Posavja, zlasti pa okoliških krajev in mladi.

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Zavoda Skupina Stik, ki imajo že vrsto izkušenj tudi na področju uporabne arheologije.

Potekalo bo v naslednjih terminih:

  • Petek, 4. junij 2021 od 17. do 21. ure – teoretični del,
  • Nedelja, 6. junij 2021 od 10. do 14. ure – praktični del,
  • Nedelja, 20. junij 2021 od 16. ure dalje – poskusna  predstavitev za javnost.

Poskrbljeno bo tudi za gradivo.

Udeležba na usposabljanju je za udeležence brezplačna.

Se pa udeleženci zavežejo k nadaljnjemu,  občasnemu, vnaprej dogovorjenemu sodelovanju z Zavodom Svibna pri izvedbi posameznih animacijskih programov za obiskovalce.

Število je mest je omejeno. Prijave zbira Bernardka Zorko na info@zavod-svibna.si, svibna1@gmail.com oz. 031 329 625 – najkasneje do 1. junija 2021 oz. do zapolnitve mest.

Upoštevali pa bomo tudi aktualna epidemiološka navodila NIJZ.

Usposabljanje je večinoma sofinancirano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, deloma pa tudi iz lastnih sredstev Zavoda Svibna.

Ponovili smo tečaj obrezovanja sadnih dreves

Skorajda ob letu osorej, 1. in 2. februarja 2019 smo medse ponovno povabili Matjaža Zupančiča, profesionalnega sadjarja in vrtnarja, avtorja številnih strokovnih člankov, mentorja številnih raziskovalnih projektov, ki nam je v intenzivnem tečaju  obrezovanja sadnih dreves predstavil zgodovino rezi sadnega drevja, njen vpliv na fotosintezo in uspešnost pri pridelavi sadja, fiziološko tehnične zakonitosti in cilje rezi v različnih obdobjih razvoja sadnega drevesa, tehnike oblikovanja krošenj, pa tudi tehnike rezi v posebnih primerih, kot so pomlajevanje, rekonstrukcija in sanacija drevja. Zelo uporabni so bili praktični prikazi rezi in številni odgovori na povsem konkretne praktične rešitve, ki so jih rabili posamezni udeleženci, ti so prišli na tečaj iz različnih krajev Slovenije.

Predstavili pa smo tudi projekt in opremo za obrezovanje  in predelavo sadja, ki smo jo nabavili v okviru projekta »Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih«.

Tečaj sta soorganizirala Zavod Obilje in Zavod Svibna, ki si vsak zase in družno prizadevata za širitev trajnostnih, sonaravnih praks prehranske samooskrbe.

Več >>>

Krožkarji v nasadu marelic na Trški Gori

V četrtek, 28. septembra 2017 popoldan smo člani sadjarskega študijskega krožka obiskali Radejeve na Trški Gori, kjer imajo v ekološke kmetije tudi precejšen nasad marelic, ki ga sestavlja okoli 300 dreves blizu 30 različnih sort – od najbolj zgodnih pa do poznih, septembrskih. Odprto je delil z nami svoje bogate izkušnje in pri tem ponovil staro pravilo, da je za zdravo in rodovitno drevo potrebno dovolj hranilnih snovi in vode ter zračnost. Ni nepomembna tudi lega, ki se kot bolj ugodno zadnja leta izpostavlja severna, a  dobro osvetljena, zelo pomembno je tudi okopavanje mladih dreves, ki jih je dobro saditi v velike jame.

S septembrskim srečanjem smo tako zaključili izobraževalno sezono 2016/17, v okviru katere smo gostili različne domače strokovnjake, ogledali pa smo dobre praks etudi drugod. S srečanji pa nadaljujemo tudi v prihodnje – oktobra na temo sadnih sokov, in šampanjcev.