O preteklih dveh desetletjih in načrtih za leto 2023

Po dveh letih premora smo se 27.1.2023 člani Zavoda Svibna ponovno sestali na rednem letnem srečanju. Tokrat smo se skozi bogato foto gradivo ozrli ne zgolj na preteklo leto, ampak se sprehodili tudi skozi dve desetletji delovanja.

To je močno povezano z bližnjo Ajdovsko jamo, čeprav ne ves čas enako intenzivno.  Glede na to, da delujemo sredi podeželskega okolja, smo ob naravni in kulturni dediščini Ajdovske jame poskusili izpostaviti tudi vso ostale posebnosti in potrebe podeželja in pri tem iskali tudi rešitve za njegov trajnosti razvoj.

Tako so za nami različne kresne noči, festivali življenja, Zeleni festivali, Dnevi zemlje, čistilne akcije, evropske noči netopirjev, akcija Posvoji netopirja, študijski krožki, poletni tabori, tečaji s področja kmetijstva (biodinamike, ekološkega kmetijstva, sadjarstva, zdravilnih rastlin, samooskrbe,,), delavnice komplementarnega zdravilstva, večeri v hramu,  raziskovanja starega izročila, keltske poroke, Izba spomina, rokodelstvo, materialna kultura železne dobe, prazgodovinska keramika, glasbeno pripovedovalske prireditve, Plesna hiša, …, turistični projekti (Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi, postavitev prvih zdravilnih poljan na gradišču Dunaj nad Krškim, vodenja, pohodi, problemska konferenca 13 pik in 13 zvezdic za posavski turizem, etnografske prireditve Pušelšanki, programi za vrtce in šole, različni pohodi in vodenja ..), izdajanje regijskega časopisa Zeleni krog, jamarska raziskovanja, razvojni projekti kot npr. (Lokalna trajnostna oskrba s hrano v Posavju, Gozdni sadeži – vrnitev h koreninam, Trajnostni sadovnjaki, Varuj vodo, Ajdovske zgodbe iz Posavja…)

Če je bilo minulo, pretežno »ajdovsko« leto, posvečeno Ajdovski jami in ajdovskemu izročilu, z letom 2023 ponovno obujamo tudi ostale aktivnosti s področja samooskrbe. Na srečanju smo tako izpostavili Mednarodno leto prosa 2023 (in se posladkali s pečeno proseno kašo), zvrstilo pa se bo še nekaj zanimivih tem na temo samooskrbe in prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu. Ajdovske zgodbe pa seveda tudi ostajajo in se bodo še nadgrajevale…

Deli objavo