Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V projektu z naslovom »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov« oz. z akronimom »Varujvodo“,  sofinanciranem s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru 1. poziva LAS Posavje, želimo na območju regije Posavje dvigniti zavest lokalnih prebivalcev o obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) z namenom izboljševanja učinka čiščenja, varovanja virov pitne vode s poudarkom na vodovarstvenih območjih in varovanja drugih naravnih virov, kot so vodotoki, vodonosniki in habitati.

Partnerji projekta Občina Krško (vodilni partner), Kostak d.dKomunala Brežice d.o.o.Komunala Sevnica d.o.o. in Zavod Svibna.

Več o projektu oz. operaciji na uradni spletni strani projekta: https://varujvodo.si/