Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi

Podrobnosti

  • Kategorija

    Varstvo narave

Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi

V okviru posavskega projekta, ki ga je v letih 2008 in 2009 koordinirala Regionalna razvojna agencija Posavje (izvajala pa s močjo EU sredstev in posavskih občin)  smo v 1. fazi projekta sodelovali pri pripravi nabora najbolj zanimivih naravnih vrednot, pri tem pa upoštevali tudi varstveni vidik in dostopnost. Vse smo si tudi ogledali na terenu in ovrednotili obstoječe stanje urejenosti, interpretacije, razpoložljivosti vodnikov ipd. V ožjem izboru za vključitev v integralne turistične produkte (ITP) je bilo 24 naravnih vrednot oz. območij Nature 2000  ter avtohtone pasme in sorte in zgodovinske osebe, ki so delovale na področju narave, naravoslovja in so tako ali drugače povezane s Posavjem.

Seveda sama ponudba obiskov naravnih vrednot v turizmu ne zadostuje, zato smo k vključitvi v ITP povabili tudi vse ostale ponudnike – namestitve, kulture, gostince in jih obiskali, ovrednotili ponudbo, predhodno pa predstavili cilje in pogoje za vključitev v projekt. Poseben poudarek smo namenili ekološko pridelani hrani  ter tradicionalni kulinariki.

V nadaljevanju je bil poudarek na trženju (celostna grafična podoba – »cvetrnica«, trženjski načrt, rezervacijski sistem, spletna stran) in izobraževanju. V okviru izobraževanj, za kar smo poskrbeli v našem zavodu, smo izvedli tečaj za turistične vodnike za pridobitev nacionalne licence, vključno s preverjanjem znanja pred komisijo GZS, ter modularna izobraževanja s področij posavskih naravnih vrednot,  kulturne dediščine, pešpoti, vodenja po energijskih točkah, kulinarike, trženja.

Več na spletni strani RRA Posavje: https://www.rra-posavje.si/zakljuceni-projekti-turizem.html

Deli objavo