Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

AKTIVNOSTI ZAVODA SVIBNA

Zavod Svibna v projektu »Varujvodo« sodeluje predvsem s postavitvijo pilotne rastlinske čistilne naprave, zasnovane iz treh zaporednih gred s ciljem ponovne uporabe odpadne vode v kmetijstvu in tudi za ostale namene. Gre za kombinirano rastlinsko čistilno napravo z vertikalno in horizontalno gredo ter prezračevalno  vodno laguno.

Bistvene ob tem so tudi redne fizikalno – kemijske analize o ustreznosti prečiščene odpadne vode na različne parametre  za potrebe namakanja kmetijskih površin, saj je naš cilj, da s pomočjo naravnih principov, ki jih razvijamo v Zavodu Svibna,  odpadno vodo ustrezno prečistimo in zajamemo za zalivanje/namakanje kmetijskih površin in tako presežemo sušni stres, ki je v hribovitem delu Posavja vse bolj izrazit in ima negativne posledice zlasti v kmetijstvu. Tako prečiščena voda pa močno zmanjša negativne vplive na okolje, zlasti na kraškem območju, kjer so samočistilne sposobnosti že tako manjše.

Tako novo rešitev razvijamo in postavljamo v kraško okolje in v območje Natura 2000 Ajdovska jama, na manjšo hribovsko kmetijo, ob tem pa bomo sodelovali tudi pri promociji, izobraževanju, osveščanju različnih ciljnih skupin, tudi skupnih izobraževalnih gradivih in filmih,  izvajali delavnice in predstavitve na terenu, zlasti prebivalcem iz območja Natura 2000 in kmetom z razpršenih območij poselitve v regiji Posavje. 

Informativne brošure so dostopne na tej povezavi >>>> 

Izobraževalni filmi:

1. VARUJ VODO – svetovanje MKČN (malih komunalnih čistilnih napravah)  

2. VARUJ VODO – predstavitev projekta “Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov”

3. VARUJ VODO – predstavitev rezultatov ob zaključku projekta

Prispevki:

1. Na Dan vode o potencialih odpadne vode na podeželju, 26.3.2019

2. S prvim vzorčenjem RČN zaključili 1. fazo projekta “VARUJVODO”, 31.5.2019

3. Varuj vodo in prihrani, 30.11.2019

4. Prilagajanje na podnebne spremembe s prečiščeno odpadno vodo, 15.5.2020

5.  Ogled in snemanje hibridne rastlinske čistilne naprave na dan Nature 2000, 22.5.2020

6. Projekt VARUJVODO kot primer dobre prakse pri doseganju ciljev Agende 2030 OZN