Zeleni festival 2007

Tretji Zeleni festival smo postavili ob bok Dneva Zemlje pod skupnim sloganom »Naj zadiši po koži Zemlje« in se posebno pozornost tako dali tlem, prsti. Tokrat smo ga prvič razširili na več dni in več lokacij,  k sodelovanju a pritegnili različne organizacije. 20.4.2007 smo v Kulturnem domu izvedli strokovni posvet, na katerem so sodelovali, dr. Anna Volk Korže iz  Inštituta za promocijo varstva okolja (Prst kot naravno telo Zemlje, eden od pokrajinotvornih elementov), Marko Zupan iz Centra za pedologijo in varstvo okolja (Degradacija tal in ukrepi za zaščito tal), Anton Komat (Prst je življenje in daje življenje) in Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije (Odlagališča in odpadki v občini Krško). 21.4.2007 so se festivalskemu dogajanju pridružili tudi v podjetju Kostak d.d. z Ekotržnico osnovnih šol, v popoldanskem času pa smo dogajanje prestavili na Senuše, na sedež krajevne skupnosti, kjer smo uvodoma posadili drevo skorš, nato pa prisluhnili strokovnjakom s podorčja kmetijstva – Tonetu Hrovatu s Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto (Regionalno ali globalno – premislimo ob nakupu živil), dr.Martini Bavec s Fakultete za kmetijstvo UNI MB (Kakovost hrane v odvisnosti od načina pridelave ter Ekološko vrtnarjenje in alternativne rastlinske vrste kot vir zdravo pridelane hrane), Mateji Strgulec s KGZ Novo mesto (Možnosti in priložnosti za ekološko kmetovanje v Posavju oz. Sloveniji) in Meti Vrhunc iz Društva Ajda (Biodinamično kmetovanje). Udeleženci pa so ob tem uživali tudi v dobrotah ponudnikov ekološko pridelane hrane. Na zadnji dan festivala, 22.4.2007, pa smo izvedli še pohod od Senuš do Ajdovske jame, obiskali tudi to kamenodobno svetišče in si ogledali ob tem še razstavo prazgodovinske keramike,  v nadaljevano pa v Drenovcu tudi najstarejše drevo skorš v Sloveniji, Smolinsko jezero in Eko kmetijo Kerin na Straži pri Raki.

Zeleni festival 2006

Osrednji dogodek 2. Zelenega festivala je bil 3. junija 2006, nosilna tema pa »Gozd in drevesa«. V dvorani v parku v starem Krškem so udeležencem gostujoči strokovnjaki,  , mag. Hrvoje T. Oršanič, Karel Lipič in Anton Komat, in zaposleni iz zavoda predstavili naslednje teme : Gozd kot primarni ekosistem , Ruralna sociologija in ohranjanje narave, Okoljski vidik gozdov in turizem,  Pragozd – prakrajina človeka, Simbologija Dreves, Zdravljenje s pomočjo dreves. Program so s pesmijo popestrile še Mlade Stražanke, s fotografsko razstavo  Drevesa na fotografijah, pa je sodelovalo tudi Društvo ljubiteljev fotografije Krško. Druženje smo zaključili s sprehodom po zdravilnih poljanah na Dunaju nad Krškim.

Predhodno pa smo na Dan Zemlje 22.4.2005,  na jasi pred Ajdovsko jamo organizirali gledališko-poetični performans »Molitev Zemlji«, v izvedbi avtorice Romane Ercegovič in glasbeni spremljavi Boštjana Jurjevčiča, nato pa smo se sprehodili po drugem kraku Podjamske drevesne poti.

Zeleni festival 2005

Prvi Zeleni festival smo izvedli 11. junija 2005, tema, ki pa smo jo obravnavali, je  bila »voda«. Ob prisotnosti podžupanje Občine Krško, so prisotnim ob članih študijskega krožka spregovorili  dr. Polona Vreča z Instituta Jožefa Stefana – o Visokogorskih jezerih nekoč in danes, Dr. Mihael Brenčič z Geološkega zavoda Slovenije – o Podzemni vodi ali podtalnici, Peter Firbas – Kako zdrava je voda, Anton Komat pa je izpostavil Pesticide – ubijalce življenja. Spregovorili smo tudi o simboliki vode in zdravljenju z vodo. Program smo popestrili s sprehodom do potoka v dolini Podjama, razstavo pripomočkov o pripravi dobre vode, razstavo knjig o vodi , razstavo pregovorov, misli o vodi in ljudsko pesmijo o vodi v izvedbi domačega dueta Ančka in Bernardka.

Predhodno pa smo na Dan Zmelje 22.4.2005, posadili sadiko skorša in se sprehodili po Podjamski drevesni poti.