Zeleni festival 2007

Podrobnosti

  • Kategorija

    Zeleni festival

Tretji Zeleni festival smo postavili ob bok Dneva Zemlje pod skupnim sloganom »Naj zadiši po koži Zemlje« in se posebno pozornost tako dali tlem, prsti. Tokrat smo ga prvič razširili na več dni in več lokacij,  k sodelovanju a pritegnili različne organizacije. 20.4.2007 smo v Kulturnem domu izvedli strokovni posvet, na katerem so sodelovali, dr. Anna Volk Korže iz  Inštituta za promocijo varstva okolja (Prst kot naravno telo Zemlje, eden od pokrajinotvornih elementov), Marko Zupan iz Centra za pedologijo in varstvo okolja (Degradacija tal in ukrepi za zaščito tal), Anton Komat (Prst je življenje in daje življenje) in Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije (Odlagališča in odpadki v občini Krško). 21.4.2007 so se festivalskemu dogajanju pridružili tudi v podjetju Kostak d.d. z Ekotržnico osnovnih šol, v popoldanskem času pa smo dogajanje prestavili na Senuše, na sedež krajevne skupnosti, kjer smo uvodoma posadili drevo skorš, nato pa prisluhnili strokovnjakom s podorčja kmetijstva – Tonetu Hrovatu s Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto (Regionalno ali globalno – premislimo ob nakupu živil), dr.Martini Bavec s Fakultete za kmetijstvo UNI MB (Kakovost hrane v odvisnosti od načina pridelave ter Ekološko vrtnarjenje in alternativne rastlinske vrste kot vir zdravo pridelane hrane), Mateji Strgulec s KGZ Novo mesto (Možnosti in priložnosti za ekološko kmetovanje v Posavju oz. Sloveniji) in Meti Vrhunc iz Društva Ajda (Biodinamično kmetovanje). Udeleženci pa so ob tem uživali tudi v dobrotah ponudnikov ekološko pridelane hrane. Na zadnji dan festivala, 22.4.2007, pa smo izvedli še pohod od Senuš do Ajdovske jame, obiskali tudi to kamenodobno svetišče in si ogledali ob tem še razstavo prazgodovinske keramike,  v nadaljevano pa v Drenovcu tudi najstarejše drevo skorš v Sloveniji, Smolinsko jezero in Eko kmetijo Kerin na Straži pri Raki.

Deli objavo