O drugem srečanju študijskega krožka Voda pripoveduje

V četrtek, 15. decembra 2016 nam je Jure Tičar iz Jamarskega kluba Brežice predstavil kraške pojave in jame v Posavju iz povsem nove perspektive, saj je le redkim dano neposredno doživeti ta skrivnostni lepi svet v svoji prvobitnosti. Izvedeli smo, da imamo v Posavju do sedaj registriranih 111 jam, večinoma na Gorjancih, se pa posamezne jame, vrtače, brezna, doli, pojavljajo tudi v verigi Posavskega hribovja kot osameli kras (kot npr. Ajdovska jama pri Nemški vasi). Ponovili smo tudi nekaj osnovnih pojmov o krasu, slišali tudi o začetkih jamarstva v Posavju (na račun Kostanjeviške jame), občudovali "običajnim smrtnikom" nedostopne lepote jame v Dovčku in spoznali delo jamarjev - od različnih raziskovalnih odprav do reševalnih in čistilnih akcij ipd. Pri tem je opozoril na zelo nemaren odnos ljudi do podzemnega sveta, v kaaterem se nahajajo pomembni vodonosniki, vanj pa brez občutka mečemo različne smeti in odplake, ki posledično vplivajo na kvaliteto naše pitne vode, ne glede na to, da jo zdaj praviloma dobivamo preko komunalnih omrežij. Predviden obisk Ajdovske jame, ki sicer dobro obeta tudi za nadaljnje jamarsko raziskovanje, pa smo tokrat izvedli virtualno s pomočjo krajšega animacijskega filma Tomaža Grdina, fotografa, snemalca, oblikovalca,... jamarja iz Novega mesta. Čeprav zgolj za pokušino je pokazal, kako lahko s sodobno tehnologijo presežemo določene omejitve doživljanja prostora (in na tak način prostor tudi ohranjamo), kar bi bilo smiselno nadgraditi tudi v bolj podrobnem projektu. O preseganju omejitev  in sklepanju kompromisov med potrebami varstva narave in potrebami ljudi  je zlasti v povezavi z obiskom Ajdovske jame  tekla beseda tudi v razpravi.