Aktualne izobraževalne aktivnosti

Življenje na podeželju, posebej če gre ob tem tudi za življenje na mešanih kmetijah, je zelo kompleksno. Da bi jih kar najbolj uspešno vodili in bili ob tem tudi družbeno in okoljsko odgovorni, zahteva to od vseh članov kmetije veliko različnih znanj. Ob specialnih znanj s področij posameznih kmetijskih panog so potrebna tudi znanja iz ekologije, biologije, kemije oz. farmacije, medicine,  ekonomije, marketinga, komunikacije, prava, projektnega vodenja, meteorologije, zdravja , socialnega dela, psihologije,  varovanja kulturne dediščine,  gostinstva, higienskih standardov, upravljanja z različno tehniko in tehnologijo, vključno s sodobno digitalno in še in še...

Tako v Zavodu Svibna živimo vseživljenjsko učenje in ga delimo tudi našim članom in obiskovalcem  skozi vse naše dejavnosti. Učimo se praktičnih znanj, pa spoznavamo tudi modrosti prednikov, naravo, našo soodvisnost...  V obliki delavnic, tečajev, taborov, študijskih krožkov za odrasle idr.