V  Zavodu Svibna že vrsto let organiziramo t.i. Zeleni festival, v okviru katerega pripravljamo različne dogodke ob mednarodnih okoljskih dnevih in tudi svetovnega dneva zdravja, katerih cilj je  vzgajati za sonaravno rabo naravnih dobrin, trajnostno gospodarjenje z njimi, spodbujati različne trajnostne prakse in ob tem graditi zdravo skupnost po principih samopomoči. Jedro letošnjega Zelenega festivala je bilo povezano tudi z Evropskim letom kulturne dediščine.

Mozaik dogodkov Zelenega festivala 2018 so tako sestavljali:

O Zelenem Festivalu 2018 tudi v Posavskem Obzorniku >>>

Zeleni festival sta delno sofinancirala  Občina Krško in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru dela študijskih krožkov.