V letu 2007 smo v zavodu (takrat še pod nazivom Vrbov log) izvedli projekt »Izba spomina«, ki ga je deloma sofinancirala tudi Občina Krško.

»Izbo spomina« je v fizičnem smislu predstavljal hram na Brezovski Gori, v katerem je lahko vsakdo pred kamero pripovedoval svoje spomine.

Namen oz. cilj tega projekta je bil zlasti ohraniti pred pozabo zavest tega časa, kulturno vez oz. izročilo kot zapis življenja nekega obdobja in kot vir pomembnih znanj in izkušenj.

Na več srečanjih od konca oktobra do sredine decembra 2007  smo tako v pripovedih več posameznikov, bodisi da je šlo za zgodbe in doživetja iz njihovega lastnega življenja bodisi različne zgodbe iz življenja drugih ter »kroženje« teh zgodb med ljudmi, ali pa razne misli, mišljenja – svetovni nazor, vrednote, vizije prihodnosti ipd., izluščili več zgodb in podatkov o življenju  v polpretekli zgodovini.

Celotni neobdelani video zapisi so shranjeni na sedežu zavoda, nekaj  kratkih izsekov pa je dostopnih na naslednjih povezavah.

Svoje spomine so jeseni 2007 pripovedovali: Anica Zorko, Alojz Zorko, Julijana Zupančič, Milan Praznik, Anica Pirc, Rozalija Žibert, Jožica Petrišič, Marija Brušič,… na posameznih srečanjih pa so se jim za spodbudo pridružili različni poslušalci.