Ajdovska jama

Ajdovska jama, kot eno najstarejših arheoloških najdišč v Sloveniji, skriva zgodbe izpred 6000 let, ki so zanimive tako mladim kot starim. To so zgodbe o začetkih kmetovanja in živinoreje, začetkih stalnega naseljevanja in o verovanjih v moč Narave, posmrtno življenje in bajna bitja.

Del zgodb Ajdovske jame so tudi netopirji, ki skozi toplejši del leta domujejo v njej, zaradi njih pa je Ajdovska jama spoznana kot naravna vrednota in je tudi del varstvenega območja Natura 2000.

Ajdovsko jamo je možno vstopiti le v spremstvu vodiča po predhodni najavi (vsaj 3 dni pred načrtovanim obiskom). Zaradi varstva netopirjev je Ajdovska jama zaprta med 15. aprilom in 15. oktobrom. Obiske Ajdovske jame pa po želji vključimo tudi v ostale naše programe.

Trajanje osnovnega programa: 45 minut do 1 ure.

Več o Ajdovski jami pa na tej spletni strani >>>

Picture of Za morebitna dodatna vprašanja ali za rezervacijo termina ogleda nas kontaktirajte.

031 329 625 (Bernardka)

info@zavod-svibna.si, bernardka@zavod-svibna.si

Za morebitna dodatna vprašanja ali za rezervacijo termina ogleda nas kontaktirajte.