Prva noč geografije v Svibnem

V petek, 14. aprila 2023 zvečer in ponoči, se je v Svibnem odvil prvi dogodek v okviru Mednarodne noči geografije, ki se je sicer kot GeoNight  na pobudo CNFG (francoski nacionalni geografski odbor) začela leta 2017 v Franciji in se nato razširila najprej na evropsko in nato mednarodno raven. Cilj teh dogodkov je izpostaviti geografijo in geografe, dati širši javnosti priložnost, da se seznani z geografskimi koncepti in študijami, ter narediti geografske raziskave bolj dostopne.

Na pobudo našega člana, magistra geografije Vaneta Urha iz Svibnega se je tako Noč geografije obeležila tudi v Svibnem. Nočni pohod ob koncu navtičnega somraka ob 20.58 je bil zaradi deževnega vremena okrnjen, predstavitev in razprava pa je potekala v zavetju Pivnice »Štala” in nekdanjega farovža »Pristave Počakovo«.  Vane Urh je predstavil pomen geografije v razvojnem in prostorskem načrtovanju v Sloveniji in prikazal izbrane primere uporabe sodobnih orodij geografskih informacijskih sistemov v kmetijstvu in dediščini, v razpravi pa smo se dotaknili razvojnih priložnosti Svibnega, izhajajoč iz naravnih in dediščinskih danosti kraja, obenem pa dogovorili nadaljnje korake za konkretiziranje in udejanjanje izraženih idej.

Deli objavo