Posavski AJDI dokončno potrjeni tudi na državnem nivoju

17. marca 2021 so nam projekt Ajdovske zgodbe iz Posavja (akronim AJDI!) potrdili še na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

V regijskem projektu, pri katerem je vodilni partner Zavod Svibna, sodelujejo še Občina Krško, Posavski muzej Brežice, javni zavod KŠTM Sevnica, javni zavod KTRC Radeče in Gostinsko podjetje Sevnica – Hotel Ajdovec. S pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v skupni višini 149.993,35 EUR in s cca 40.000  EUR lastnih sredstev  naslavljamo okoljske izzive območja LAS Posavje: na lokacijah naravnih vrednot in arheološke dediščine Posavja, ki jih v nazivu spremlja pridevnik »ajdovski« (Ajdovska jama, Ajdovski Gradec, Ajdov grob…) bomo povezovali dediščino ter ozaveščale in krepile spoštovanje in pozitiven odnos do narave. Vzpostavili bomo nov integralni turistični produkt, na naravni vrednoti in arheološkem najdišču Ajdovska jama pri Nemški vasi pa bomo skladno z naravovarstvenimi smernicami izvedli nujne ukrepe za ohranjanje narave, kot so: zamenjava vhodnih vrat za ustrezen prelet netopirjev, zmanjšanje osvetljenosti jame, varen dostop za obiskovalce, pripravljen bo tudi načrt upravljanja jame. Operacijo je še pred potrditvijo podprl Zavod RS za varstvo narave, glede na SLR LAS Posavje pa operacija prispeva k upravičenemu področju ukrepanja: Varstvo okolja in ohranjanje narave in naslavlja Ukrep 6: Ohranjanje narave.

Prva faza projekta poteka od 1.1.2021 do 31.12.2021. Občina Krško je z investicijsko vzdrževalnimi deli v Ajdovski jami pri  Nemški jami že začela, ostali partnerji pa bomo iz faze pripravljalnih aktivnosti v fazo izvedbe prešli v začetku aprila 2021.

O poteku aktivnosti in z vabili k sodelovanju vas bomo sproti obveščali na teh straneh, po lokalnih medijih in tudi socialnih omrežjih.

Deli objavo