Tečaj za permakulturno načrtovanje

Med 13. aprilom in 8. junijem 2013 smo v okviru projekta Trajnostni sadovnjaki organizirali tudi 72-urni tečaj za permakulturno načrtovanje, ki so ga izvedli permakulturni učitelji v sklopu Društva za permakulturo Slovenije.

Permakulturo lahko opišemo kot etični sistem načrtovanja primeren za proizvodnjo prehrane, izrabe prostora ter gradnjo prebivališč. V njej se prepletajo ekologija, pokrajina, organsko kmetijstvo, arhitektura in agrogozdarstvo.. Poudarek ni na teh posameznih elementih, temveč na povezavah med njimi, pri čemer se doseže sinergijski učinek. Permakultura sloni na pozornem in preudarnem opazovanju narave in naravnih sistemov ter prepoznavanju univerzalnih vzorcev in principov z vključevanjem le-teh v naše okoliščine…

Če se ozremo po starih travniških sadovnjakih, ki določajo krajino posavskih gričev, zlahka ugotovimo, da so naši predniki pri gospodarjenju upoštevali  večino od permakulturnih načel, saj so travniški sadovnjaki najodločnejši približek naravnega habitata. Permakultura in vzgoja travniških sadovnjakov imata tako marsikaj skupnega. Sadjarska znanja pa lahko v odličnem dopolnjevanju s permakulturnimi omogočijo uravnotežen, trajnostni, razvoj tudi na odročnih predelih Posavja..

Vsebina tečaja je bila zastavljena po mednarodnih standardih s ciljem udeležence pripraviti na   permakulturno načrtovanje življenjskega okolja in tudi možnostjo pridobitve mednarodne permakulturne diplome. Bolj kot diploma pa je bistveno, da permakultura spreminja življenja…

Poletni tabor permakulture

Poletni tabor permakulture

Med 25. in 29. avgustom 2010 je 25 udeležencev različnih starosti in iz različnih krajev Slovenije preživelo čudovite poletne dni v Koči na Magolniku in okolici v okviru poletnega tabora, ki ga je sofinancirala Občina Krško.

Permakulturo lahko opišemo kot etični sistem načrtovanja primeren za proizvodnjo prehrane, izrabe prostora ter gradnjo prebivališč. V njej se prepletajo ekologija, pokrajina, organsko kmetijstvo, arhitektura in agrogozdarstvo. Poudarek ni na teh posameznih elementih, temveč na povezavah med njimi, pri čemer se doseže sinergijski učinek. Ena od splošno sprejetih definicije permakulture je: Permakultura je ustvarjanje ekosistemov, ki podpirajo človekovo bivanje.

Na taboru so udeleženci spoznali osnovne pojme permakulture: načela, permakulturno načrtovanje posesti z upoštevanjem tokov, virov, potreb in želja, spoznali smo praktične izkušnje posameznih permakulturnih kmetovalcev v živinoreji in vrtnarjenju, spoznavali gradbene materiale v okolici ter pripravili iz njih izolacijo, omet, zidake. Ob zaključku pa izvedeli še nekaj praktičnih nasvetov, kako negovati svoje telo po permakulturnih principih. Spoznali pa so tudi, kako funkcionira zelena trgovina oz. zeleni denar.

Udeležencem so znanje delili Janez Božič, Primož Krišelj, Marjana Kos, Miro in Metka Žitko, Jožica Fabjan in Nara Petrovič, pri organizaciji, dobremu vzdušju in gostoljubju pa sta pomagala tudi Turistično društvo Svibno in KTRC Radeče.

Začetni tečaj biodinamičnega kmetovanja

Med 29.3. in 27.9.2008  smo v organizirali Začetni tečaj biodinamičnega kmetovanja, ki ga je vodila Meta Vrhunc, pri izvedbi pa sodelovali tudi člani Društva Ajda Dolenjska. Večinoma je potekal na sedežu našega zavoda, na enem od srečanj pa smo bili na ogledu in gosteh na kmetiji Mete Vrhunc. V šestih celodnevnih srečanjih je okoli 30 udeležencev in različnih krajev Posavja v teoriji in praksi obravnavalo:

 • razvoj, stanje in perspektive kmetijstva, temelji biološko-dinamične metode (štiridelnost narave in človeka);
 • dinamika v biodinamiki: kozmični ritmi, delo v skladu s kozmičnimi ritmi, kaj so etri- energije življenja, kako uporabljam Setveni koledar, kratek oris b-d preparatov;
 • biološko-dinamični preparati, izdelava in uporaba;
 • kompost, prepariranje, mešanje in škropljenje pripravkov;
 • gnojenje, kolobar, pleveli, škodljivci, orodja;
 • izdelovanje škropiva proti škodljivcem;
 • biološko-dinamično sadjarstvo;
 • izdelava paste / premaza za sadno drevje;
 • seme je kulturna dediščina.; kako pridelujemo semena;
 • zakaj hrana DEMETER zdravilo, kaj pomeni kvaliteta Demeter, kaj pomeni celostna prehrana, kako do blagovne znamke Demeter;
 • predstavitev in ogled b-d kmetije, mešanje in škropljenje preparatov.

Ob zaključku so udeleženci, ki so se udeležili vseh srečanj, pridobili tudi potrdilo o opravljanjem tečaju. Gotovo pa bo k izboljšanju prsti, pogojev za rast rastlin in k živi hrani največ pripomogla praksa in vztrajanje, pa čeprav po posameznih korakih.

Delavnica izdelovanja prazgodovinske keramike

Med decembrom 2006 in februarjem 2007 smo v obsegu 30 ur v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice organizirali delavnico izdelovanja prazgodovinske keramike.

13 udeležencev je spoznalo in se poskusilo v oblikovanju gline po tehnikah iz prazgodovine (mlajša kamena doba, železna doba), ornamentika na prazgodovinski keramiki skozi različna obdobja – od mlajše kamene dobe do antike ter pripravo peči in žganje gline v kopi oz. v poljski peči.

Delavnico sta izvajala restavratorja Posavskega muzeja Brežice, Jože Lorber in Darko Prah, ornamentiko pa je predstavila arheologinja iz istega muzeja, Alenka Jovanovič.

Nastali so zanimivi izdelki, ob tem pa tudi veliko občudovanje spretnosti nekdanjih ljudi, ki so očitno z veliko slabšo tehnologijo uspeli izdelovati lično keramiko s precej tanjšimi stenami, kot je to uspelo nam. Zanimiva je bila tudi izkušnja peke gline v poljski peči.

Izdelkov so bili v času Zelenega festivala 2007 na ogled na notranji strani levega vhoda v Ajdovsko jamo.

Delavnico so podrli Občina Krško, Javni sklad za kulturne dejavnosti in Tondach Slovenija d.o.o.