Zeleni festival 2014

Podrobnosti

  • Kategorija

    Zeleni festival

  1. Zeleni festival 2014 smo ob obeležitvi mednarodnih okoljskih dni poseben poudarek dali Mednarodnemu letu družinskega kmetovanja.

Tako smo 22. 3. 2014 smo na sedežu zavoda organizirali predavanje in razpravo z naslovom »Ekološka pridelava grozdja«, v izvedbi kmetijske svetovalke Andreje Brence, 29.3.2014  nadaljevanje čistilne akcije divjega odlagališča smeti ID odlagališča 6177., 3.4.3014  smo v sodelovanju s partnerji projekta »Trajnostni sadovnjaki« in LAS Posavje  sodelovali na mednarodni konferenci »Leader in Biotska pestrost«  na Dunaju v Avstriji. Izmenjali smo zanimive izkušnje in navezali stike za prihodnje projekte.  11.4.2014  smo izvedli  Naravoslovni dan v sadovnjaku in kraškem polju. 21.4.2014 smo organizirali Pohod ob Dnevu Zemlje, ki je potekal od Brezovske Gore ob vinogradih in vodnih virih, skozi gozdove do Velikega Trna , kjer so si pohodniki lahko ogledali tudi obnovljeno nekdanjo staro šolo »Našo hišo 470«. 23. 5. 2014  smo ob Dnevu biotske pestrosti organizirali dogodek »Pestrost življenja v sadovnjaku«. V učnem trajnostnem sadovnjaku smo spoznali različna zavetišča za koristne organizme v sadovnjaku, pod vodstvom ornitologa Marjana Gobca opazovali  in se učili prepoznavanja različnih vrst ptic, v večernem mraku pa pred Ajdovsko jamo opazovali netopirje pri njihovem zletu na večerni lov. 1.6.2014 pa smo organizirali zeliščarski pohod »Prepoznavanje, nabiranje in priprava zdravilnih rastlin za domačo rabo«, ki je bil prestavljen zaradi slabega vremena s 26. aprila 2014 in je tako namesto dneva zemlje in dreves obeležil dan okolja. Pohod je bil izveden po obronkih Kozjanskega, vodil ga je mag. Jože Kukman.

Deli objavo