Zeleni festival 2010

Podrobnosti

  • Kategorija

    Zeleni festival

Tema Zelenega festivala 2010, ki je potekla med 21. marcem in 22. majem 2010 na več lokacijah po občinah Krško in Radeče, je bila Biotska raznovrstnost s ciljem obeležitve Mednarodnega leta biotske raznovrstnosti. Tako smo 21.3.2010 poslušali predavanje Antona Komata »Vzgoja domačih semen za bogastvo in neodvisnost«, 22.3.2010 doživeli Prikaz obnovitvene rezi visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki ga je izvedel Janez Gačnik, 7.4.2010 izvedli Naravoslovno potepanje po Podjami in obisk Ajdovske jame, 18.4.2010 organizirali posvet »Grajski hrib Svibno – naravni rezervat?«, na katerem so sodelovali Dušan Klenovšek, Jože Prah, Tanja Kosar, 21.4.2010 še predavanje Dušana Klenovška »Zakladi posavske narave«, 23.4.2010 predavanje Franca Kotarja in Janija Gačnika »Travniški sadovnjaki in njihov pomen« in ob tem posadili tudi eno sadno drevo, 18.5.2010 večerno predavanje in opazovanje netopirjev pred Ajdovsko jamo,  k izvedbi dogodkov pa so se nama pridružili tudi KTRC Radeče, ki je 13.5.2010 izvedel Zeleni večer na Magolniku, Kulturni dom Krško v izvedbi srečanja 21.5.2010 Kako z zelenimi dejavnostmi kvalitetno preživeti«, na katerem je na temo  Eko turizem in permakultura predaval Domen Zupan iz Zavoda Ekovas, svojo ekološke kmetijo pa je kot primer dobre prakse predstavil ekološki kmet Zvone Černelič. 22.5.2010  pa je že tradicionalno, ekološka tržnica s predstavitev ekoloških krožkov OŠ in SŠ v Občini Krško ter ekoloških kmetov iz Posavja sodelovalo podjetje Kostak d.d.

Deli objavo