„Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Ker si vsebino, potek in zahtevnost učenja izbirajo sami in rezultate potrdi le njihova uporaba, so študijski krožki privlačni in iskani.“ (vir: http://www.acs.si/sk )

Zavod Svibna sodi v mrežo organizacij, ki za izvedbo študijskih krožkov zagotavlja usposobljenega mentorja, za kar na državni ravni skrbi Andragoški center Slovenije.

Vsako leto tako v obsegu 25 do 30 ur izvedemo 2 – 3 študijske krožke (tudi več), vsebine so različne, odvisne od želja udeležencev in aktualnih potreb okolja.

Na pragu poletja se naša srečanja malce prekinejo, nadaljujemo pa z njimi po zaključenih jesenskih opravilih na zemlji.

 Več o že izvedenih študijskih krožkih lahko preberete >>> tukaj