Anica Zorko, članica našega zavoda, ki še hrani živ spomin na različne šege in prakse  izpred več kot pol stoletja nazaj, pozna tudi precej romarskih šeg in romarskih ljudskih pesmi, ki bi jih radi ohranili za naslednje rodove raziskovalcev in poustvarjalcev.

Tako se v okviru naših mesečnih pevsko obarvanih srečanjih učimo tudi ljudske romarske pesmi, obujamo spomine na romanja ipd.

Romarske ljudske pesmi smo tudi posneli in jih skupaj z besedili objavili na spletu za nadaljnjo rabo.

7.3.2024 smo organizirali predavanje etnologinje, mag. Mance Račič, ki je predstavila zgodovinski okvir romanj in izpostavila tudi sodobna romanja.

Romarsko je bila obarvana tudi letošnja strokovna ekskurzija Zavoda Svibna, 11. 5.2024.

25.5.2024 sta se članici Zavoda Svibna “Ančka in Bernardka” udeležili območnega srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila “Napev – odsev” v organizaciji JSKD, OI Krško, na katerem sta tudi zapeli 2 romarski ljudski pesmi.

Za zaključek projekta pa smo na Vidovo, 15. junija 2024, organizirali še romarski dogodek – pohod do cerkve sv. Vida na Ravni.

Še vedno pa zbiramo zgodbe in doživetja, povezane z romanji. Pa morda še kdaj ponovimo kakšno romanje.

Zapisi spominov na romanja

Stare ljudske romarske pesmi

Snemanje starih ljudskih romarskih pesmi je sofinancirala Mestna občina Krško.