Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

AKTIVNOSTI ZAVODA SVIBNA

Zavod Svibna v projektu »Varujvodo« sodeluje predvsem s postavitvijo pilotne rastlinske čistilne naprave, zasnovane iz treh zaporednih gred s ciljem ponovne uporabe odpadne vode v kmetijstvu in tudi za ostale namene. Gre za kombinirano rastlinsko čistilno napravo z vertikalno in horizontalno gredo ter prezračevalno  vodno laguno.

Bistvene ob tem bodo tudi redne fizikalno – kemijske analize o ustreznosti prečiščene odpadne vode na različne parametre  za potrebe namakanja kmetijskih površin, saj je naš cilj, da s pomočjo naravnih principov, ki jih razvijamo v Zavodu Svibna,  odpadno vodo ustrezno prečistimo in zajamemo za zalivanje/namakanje kmetijskih površin in tako presežemo sušni stres, ki je v hribovitem delu Posavja vse bolj izrazit in ima negativne posledice zlasti v kmetijstvu. Tako prečiščena voda pa močno zmanjša negativne vplive na okolje, zlasti na kraškem območju, kjer so samočistilne sposobnosti že tako manjše.

Tako novo rešitev razvijamo in postavljamo v kraško okolje in v območje Natura 2000 Ajdovska jama, na manjšo hribovsko kmetijo, ob tem pa bomo sodelovali tudi pri promociji, izobraževanju, osveščanju ciljnih skupin, v okviru teh pa nudili tudi predstavitve na terenu, zlasti prebivalcem iz območja Natura 2000 in kmetom z razpršenih območij poselitve v regiji Posavje.