Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V projektu z naslovom »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov« oz. z akronimom »Varujvodo“,  sofinanciranem s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru 1. poziva LAS Posavje, želimo na območju regije Posavje dvigniti zavest lokalnih prebivalcev o obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) z namenom izboljševanja učinka čiščenja, varovanja virov pitne vode s poudarkom na vodovarstvenih območjih in varovanja drugih naravnih virov, kot so vodotoki, vodonosniki in habitati.

Partnerji projekta Občina Krško (vodilni partner), Kostak d.dKomunala Brežice d.o.o.Komunala Sevnica d.o.o. in Zavod Svibna.