V sezoni 2016/17 smo začeli s študijskim krožkom na temo samooskrbe, s ciljem, da člani v tem krožku pridobijo in podelijo znanja, veščine, izkušnje, ki so potrebne za osnovno preživetje, in da pri tem čimmanj obremenimo okolje in svoje zanamce. Potrebo po tovrstnih znanjih so izrazili tako pripadniki srednje generacije kot tudi starejši, ki si želijo ob tem tudi aktivne prisotnosti v skupnosti. Veliko tem smo že obdelali, veliko pa jih je še ostalo. V novi sezoni 2017/18 načrtujemo v študijskemu krožku z delovnim naslovom »Samooskrbna skupnost« posvetiti pozornost ekonaseljem in drugim oblikam trajnostnega sobivanja, zdravju iz domače kuhinje, tudi ekološki gradnji ipd. Znanje si bomo delili člani med seboj na osnovi lastnih raziskovanj, izmenjave izkušenj, gostili pa bomo tudi posamezne predavatelje, si ogledali primere dobre prakse ipd.

Program in tudi javne dogodke bomo dokončno oblikovali na prvih srečanjih glede na želje in potrebe članov. Začnemo januarja 2018!

Toplo vabljeni v našo skupnost!

Prijave in informacije: 031 329 625, info@zavod-svibna.si