V  Zavodu Svibna vsako leto organiziramo t.i. Zeleni festival, v okviru katerega pripravljamo različne dogodke ob mednarodnih okoljskih dnevih, katerih cilj je  vzgajati za sonaravno rabo naravnih dobrin, trajnostno gospodarjenje z njimi, spodbujati različne trajnostne prakse in ob tem graditi skupnost po principih samopomoči. V letu 2017 smo jih nekaj povezali tudi z mednarodnim letom turizma za trajnostni razvoj.

Mozaik dogodkov Zelenega festivala 2017 so sestavili:

16. marec 2017 ob 18. uri: Koristni efektivni mikroorganizmi v vrtnarstvu, sadjarstvu in čebelarstvu, predavanje Marije Šoln, Marija Šoln s.p., lokacija: Brezovska Gora, sedež Zavoda Svibna

30. marec 2017 ob 19. uri: Odpadna voda- spregledan vir priložnosti, predavanje Saša Obolnarja iz Zavoda Svibna , lokacija: Brezovska Gora, sedež Zavoda Svibna

4. april 2017 ob 19. uri: Dom brez odpadkov – ali je to mogoče?, predavanje Katje Sreš iz Društva Ekologi brez meja; lokacija: večnamenska dvorana na Senušah

6. april 2017 ob 19. uri: Sadjarstvo v turistični ponudbi in samooskrbi, predavanje Janeza Gačnika iz Zavoda Jabolko, lokacija: Brezovska Gora, sedež Zavoda Svibna

8. april 2017 ob 9. uri: Čistilna akcija , Brezovska Gora in okolica

17. april 2017 ob 9. uri: Spomladanski pohod, Brezovska Gora – Straža pri Krškem

19. april 2017 ob 19. uri: Prireditve brez odpadkov – ali je to mogoče?, predavanje Jake Kranjca iz Društva Ekologi brez meja, lokacija: Občina Krško, sejna A

26. april 2017 ob 18. uri: Začimbe za radost bivanja, predavanje dr. Karla Gržana, lokacija: Brezovska Gora, sedež Zavoda Svibna

10. maj 2017 ob 19. uri: Slovenija, navodila za uporabo, predavanje Nare Petroviča, lokacija: Klub KDK Krško

21. maj 2017 ob 16. uri: Nedeljsko raziskovanje narave  v okolici Ajdovske jame; lokacija: Brezovska Gora, sedež Zavoda Svibna in okolica

Zeleni festival sofinancira Občina Krško