V  Zavodu Svibna že vrsto let organiziramo t.i. Zeleni festival, v okviru katerega pripravljamo različne dogodke ob mednarodnih okoljskih dnevih in tudi svetovnega dneva zdravja, katerih cilj je  vzgajati za sonaravno rabo naravnih dobrin, trajnostno gospodarjenje z njimi, spodbujati različne trajnostne prakse in ob tem graditi zdravo skupnost po principih samopomoči. Jedro letošnjega Zelenega festivala pa je povezano tudi z Evropskim letom kulturne dediščine. Tako bomo v mesecu aprilu 2018 nanizali kar nekaj dogodkov, ki so povezani s človeškim sobivanjem z naravo in kako se le-to odraža v naši skupni zapuščini zanamcem.

Mozaik dogodkov Zelenega festivala 2018 tako sestavljajo:

Dodatne informacije: Bernardka Zorko, Zavoda Svibna, 031 329 625, info@zavod-svibna.si, www.zavod-svibna.si

Zeleni festival delno sofinancirata  Občina Krško in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru dela študijskih krožkov.