Tečaj za permakulturno načrtovanje

V okviru projekta »Priložnosti v posavskih trajnostnih sadovnjakih« se 13. aprila 2013 v organizaciji Zavoda Svibna začenja 72-urni tečaj za permakulturne načrtovalce.

Permakultura je način življenja, s katerim ustvarjamo uravnotežena človekova okolja. Zagovarja sodelovanje z naravo, ne pa delovanje proti njej; prednost daje pozornemu opazovanju, ne pa dolgotrajnemu in nepremišljenemu izkoriščanju; upošteva ekosisteme v vseh njihovih razsežnostih in ne gleda samo na čimvečji možni pridelek; ekosistemom dopušča njim lasten razvoj. Permakultura je sonaravno urejanje okolja, tako da to hkrati zadovoljuje človekove potrebe in ohranja biološko raznovrstnost. Vključuje biološko kmetijstvo in omogoča t.i. uravnotežen razvoj (»sustainable development«).

Besedo »permakultura« sta sredi sedemdesetih sestavila Avstralca Bill Mollison in David Holmgreen  iz besed permanenta agrikultura ali permanentna kultura. Permakulturo lahko opišemo kot etični sistem načrtovanja primeren za proizvodnjo prehrane, izrabe prostora ter gradnjo prebivališč. V njej se prepletajo ekologija, pokrajina, organsko kmetijstvo, arhitektura in agrogozdarstvo.. Poudarek ni na teh posameznih elementih, temveč na povezavah med njimi, pri čemer se doseže sinergijski učinek. Permakultura sloni na pozornem in preudarnem opazovanju narave in naravnih sistemov ter prepoznavanju univerzalnih vzorcev in principov z vključevanjem le-teh v naše okoliščine…

Če se ozremo po starih travniških sadovnjakih, ki določajo krajino posavskih gričev, zlahka ugotovimo, da so naši predniki pri gospodarjenju upoštevali  večino od permakulturnih načel, saj so travniški sadovnjaki najodločnejši približek naravnega habitata. Permakultura in vzgoja travniških sadovnjakov imata tako marsikaj skupnega. Sadjarska znanja pa lahko v odličnem dopolnjevanju s permakulturnimi omogočijo uravnotežen, trajnostni, razvoj tudi na odročnih predelih Posavja.

Vsebina tečaja je zastavljena po mednarodnih standardih, izvajajo pa jih kvalificirani učitelji permakulture v okviru Društva za permakulturo Slovenije . 72- urni tečaj podrobno obdeluje preplet vseh vidikov (etične okvire, razumevanje delovanja narave in načrtovalski pristop) in nas pripravi na permakulturno načrtovanje življenjskega okolja. Predstavlja osnovo za vsaj dvoletno delovanje, ki vodi do mednarodne permakulturne diplome… Bolj kot diploma pa je bistveno, da permakultura spreminja življenja…

Urnik

Tečaj bo potekal med vikendi in tudi med tednom v popoldanskem času po različnih krajih Posavja. Kjer bo možno, se bo vsebina povezovala z delom v sadovnjakih. Predviden urnik in lokacije:

  • 13. in 14. april 2013, Okroglice nad Sevnico (med 8.30 in 19.00 vsak dan)
  • 18. april 2013, Krško (med 17. in 21. uro)
  • 22. april 2013, Brezovska Gora (med 16. in 21. uro)
  • 6. maj 2013, Krško (med 17. in 21. uro)
  • 11. in 12. maj 2013, Metni Vrh nad Sevnico (med 8.30 in 19.00 vsak dan)
  • 18. maj 2013, Kozjanski park (med 9 in 18. uro)
  • 20. maj 2013, Krško (med 17. in 21. uro)
  • 2. junij 2013, Svibno nad Radečami (med 9 in 18. uro)
  • 6. junij 2013, Krško (med 17. in 21. uro)
  • 8. junij 2013, Okroglice nad Sevnico (med 8.30 in 21.00)

Podroben urnik z vsebinami je na voljo tukaj>>>

Komu je tečaj namenjen

K udeležbi na tečaju vabljeni vsi zainteresirani iz Posavja (mladi, starejši, lastniki kmetijskih zemljišč do 10 ha, ženske, brezposelni,..), ki v teh znanjih vidite tudi možnosti za katero od oblik zaposlitve.

Informacije in prijave: Zavod Svibna, Brezovska Gora 19,p. 8273 Leskovec pri Krškem, Bernardka Zorko (031 329 625, info@zavod-svibna.si oz. svibna1@gmail.com) do zasedbe mest (maksimalno 30). Prijavite s prijavnico, ki je objavljena na naših spletnih straneh.

Tečaj se izvaja v okviru projekta LAS Posavje Trajnostni sadovnjaki, ki je sofinanciran iz sredstev Leader, v katerem sodelujemo partnerji Verbena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park, Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno.


Trajnostni sadovnjaki

Plan B za Slovenijo

LAS Posavje

Prijava na e-novice