Poletni tabor permakulture

Poletni tabor permakulture

Med 25. in 29. avgustom 2010 je 25 udeležencev različnih starosti in iz različnih krajev Slovenije preživelo čudovite poletne dni v Koči na Magolniku in okolici v okviru poletnega tabora, ki ga je sofinancirala Občina Krško.

Permakulturo lahko opišemo kot etični sistem načrtovanja primeren za proizvodnjo prehrane, izrabe prostora ter gradnjo prebivališč. V njej se prepletajo ekologija, pokrajina, organsko kmetijstvo, arhitektura in agrogozdarstvo. Poudarek ni na teh posameznih elementih, temveč na povezavah med njimi, pri čemer se doseže sinergijski učinek. Ena od splošno sprejetih definicije permakulture je: Permakultura je ustvarjanje ekosistemov, ki podpirajo človekovo bivanje.

Na taboru so udeleženci spoznali osnovne pojme permakulture: načela, permakulturno načrtovanje posesti z upoštevanjem tokov, virov, potreb in želja, spoznali smo praktične izkušnje posameznih permakulturnih kmetovalcev v živinoreji in vrtnarjenju, spoznavali gradbene materiale v okolici ter pripravili iz njih izolacijo, omet, zidake. Ob zaključku pa izvedeli še nekaj praktičnih nasvetov, kako negovati svoje telo po permakulturnih principih. Spoznali pa so tudi, kako funkcionira zelena trgovina oz. zeleni denar.

Udeležencem so znanje delili Janez Božič, Primož Krišelj, Marjana Kos, Miro in Metka Žitko, Jožica Fabjan in Nara Petrovič, pri organizaciji, dobremu vzdušju in gostoljubju pa sta pomagala tudi Turistično društvo Svibno in KTRC Radeče.

Začetni tečaj biodinamičnega kmetovanja

Med 29.3. in 27.9.2008  smo v organizirali Začetni tečaj biodinamičnega kmetovanja, ki ga je vodila Meta Vrhunc, pri izvedbi pa sodelovali tudi člani Društva Ajda Dolenjska. Večinoma je potekal na sedežu našega zavoda, na enem od srečanj pa smo bili na ogledu in gosteh na kmetiji Mete Vrhunc. V šestih celodnevnih srečanjih je okoli 30 udeležencev in različnih krajev Posavja v teoriji in praksi obravnavalo:

 • razvoj, stanje in perspektive kmetijstva, temelji biološko-dinamične metode (štiridelnost narave in človeka);
 • dinamika v biodinamiki: kozmični ritmi, delo v skladu s kozmičnimi ritmi, kaj so etri- energije življenja, kako uporabljam Setveni koledar, kratek oris b-d preparatov;
 • biološko-dinamični preparati, izdelava in uporaba;
 • kompost, prepariranje, mešanje in škropljenje pripravkov;
 • gnojenje, kolobar, pleveli, škodljivci, orodja;
 • izdelovanje škropiva proti škodljivcem;
 • biološko-dinamično sadjarstvo;
 • izdelava paste / premaza za sadno drevje;
 • seme je kulturna dediščina.; kako pridelujemo semena;
 • zakaj hrana DEMETER zdravilo, kaj pomeni kvaliteta Demeter, kaj pomeni celostna prehrana, kako do blagovne znamke Demeter;
 • predstavitev in ogled b-d kmetije, mešanje in škropljenje preparatov.

Ob zaključku so udeleženci, ki so se udeležili vseh srečanj, pridobili tudi potrdilo o opravljanjem tečaju. Gotovo pa bo k izboljšanju prsti, pogojev za rast rastlin in k živi hrani največ pripomogla praksa in vztrajanje, pa čeprav po posameznih korakih.