Naravne vrednote

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (iz Zakona o ohranjanju narave).

Vendar pa teh naravnih vrednot ne mnoremo obravnavati ločeno od kulturnih. Na planetu Zemlja ni koščka kopnega ali  morja, ki ne bi bil tako ali drugače pod vplivom človeka. Nekateri ekosistemi za svoj obstoj in ohranjanje ugodnega stanja biotske pestrosti in vrst ter njihovih habitatov potrebujejo človekovo nego . Zato ohranjanje naravne dediščine ni naravoslovni, ampak kulturni problem.

In tako kot človek vpliva na naravo, tudi narava vpliva na človeka in mu razvija različne vrednote (oz. potrebe): kulturne, terapevtske, znanstveno-raziskovalne, duhovne, rekreacijske, izobraževalne, estetske  - umetniški in ustvarjalni navdih...

O prepletu  narave in kulture govori tudi Konvencija o biološki raznovrstnosti, sprejeta na Svetovnem vrhu v Rio de Janeiru 1992. Člen 8  te konvencije se nanaša na tradicionalna znanja, prakse in inovacije - torej na kulturno dediščino.

Na osnovi vsega tega zavedanja imamo v našem zavodu zato nemalo težav s klasifikacijo  naravnih vrednot v okolici - Ajdovska jama vsekakor je značilen primer prepleta obeh. Podobno je tudi, ko spoznavamo drevesa, vodne vire, netopirje.. povsod je človek pustil svoj odtis...

 

 

 

 

Za ljubitelje narave pa še ta povezava <<<

 

Trajnostni sadovnjaki

Koledar dogodkov

januar 2015
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tretji člen

Prijava na e-novice