Nosilci starega izročila so  zlasti še starejši s podeželja. Da ne bi njihovo znanje, izkušnje, spomin pobegnili, želimo v okviru srečanj in raziskovanja na terenu zgodbe, nasvete, prikaze ipd. zbrati in trajno zabeležiti. Na voljo bodo vsem ostalim raziskovalcem in ljubiteljem izročila. V okviru javnih dogodkov in predstavitev pa načrtujemo posebej nagovoriti mlajše, starejše pa aktivno vključiti kot nosilce in prenašalce znanja. Raziskovali bomo izročilo bližnjega območja, primerjalno pa tudi ostala, za slednja bomo kot vir uporabili različne pisne in spletne vire, občasno pa gostili tudi kakšnega raziskovalca.

Toplo vabljeni!