Novejše raziskave slovenske in svetovne zgodovine dopolnjujejo, dostikrat pa določena splošno priznana dejstva obračajo na glavo. Poznavanje lastne zgodovine, dediščine oz. korenin je temelj lastnega razvoja in tudi razvoja skupnosti, ki ji pripadamo. Hkrati je to tudi temelj sobivanja tudi z ostalimi skupnostmi okoli nas.

Uvodna jesenska srečanja »Zgodovinska izvirnost Slovenije« in predavanje o novih dognanjih raziskav arheološkega gradiva iz Ajdovske jame so nas tako spodbudila k bolj pozornemu raziskovanju naše daljne in malo bližje zgodovine, pa tudi razvijanju kritičnega mišljenja do različnih virov in interpretacij.

V okviru študijskega krožka »Manjkajoči koščki zgodovine« bomo tako raziskovali različne pisne vire, tudi različna kodirana besedila naših znanih pesnikov in pisateljev, si izmenjali izkušnje, občasno gostili tudi profesionalne raziskovalce različnih področij (izročila, jezikoslovja, …), obiskali muzeje ipd.

Naše delo se bo prepletalo tudi s cilji in dogodki Evropskega leta kulturne dediščine, pa tudi slovenskega Cankarjevega leta.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite. 

Prijave in informacije: 031 329 625, info@zavod-svibna.si