Vse rešitve najdemo v naravi

V Zavodu Svibna se ukvarjamo z raziskovanjem in uporabo sonaravnih metod predvsem na področju čiščenja odpadnih voda z gospodinjstev in kmetijskih gospodarstev na podeželju, kot tudi njene ponovne uporabe. Voda je eksistenčni gradnik življenja, potrebna pa je tudi pri pridelavi drugih eksistenčnih dobrin na podeželju, zato je nujna njena kakovost in zadostnost.  Skupaj z vami pomagamo poiskati idealno sonaravno rešitev, ki bo v prid vam, vaši dejavnosti in tudi okolju v katerem živite.