Storitve v povezavi z našim osnovnim poslanstvom

V okviru trajnostno naravnanih projektov poleg razvoja, ozaveščanja in izobraževanja zainteresiranim pomagamo tudi  s konkretnimi rešitvami v obliki svetovanj ali izvedbami na terenu.